Ga naar content
Terug

Haagse verhalen

Zoals je misschien al weet ben je via De ZorgProfessional ook lid van PZO- onze partner in Den Haag. PZO bundelt de krachten van verschillende zelfstandigen organisaties en beïnvloedt de politiek voor een ondernemersvriendelijk beleid. Daarnaast bieden zij ook heel veel hulp en support aan zelfstandige ondernemers voor allerlei thema’s. Kijk gerust eens op hun website.

Al lange tijd zitten wij als DZP ook aan tafel met de andere organisatie als het gaat om belangenbehartiging voor ZZP’ers in de VVT en begeleiding. Dit Platform ZZP krijgt nu een nieuw format als “Netwerk Zelfstandig Ondernemers”. In dit Netwerk participeren de branches- en ledenverenigingen van PZO, VNO-NCW, MKB-Nederland, ZZP- Nederland en VZN die de zelfstandig ondernemer zonder personeel in hun ledenbestand hebben.  

Op 5 juli was de officiële kick-off en wij als DZP waren er uiteraard ook bij.

Het was goed om met collega organisaties de stand van zaken te bespreken en de handen in een te slaan zodat zzp’ers in de diverse branches beter gezien en gehoord worden. Maar ook om samen de mogelijkheden te creëren om onze leden goed voor te bereiden op eventuele risico’s en kansen in de toekomst.
Zo hebben we uitgebreid stil gestaan bij de pensioenkwestie. Zoals je misschien weet is men van plan om zzp’ers te verplichten een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en een pensioenregeling af te sluiten. In sommige sectoren is dit al het geval.
Daarnaast is men van plan de Fiscale OudedagsReserve (FOR) af te schaffen.
Is dat niet een dubbele boodschap? Wat betekent dat voor zzp’ers? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de plannen van het kabinet? En wat zijn mogelijke alternatieven?

Het netwerk heeft dus flink wat zaken op de agenda staan: de aov-plicht en pensioenregeling, de openbarheid van adresgegeven via de KvK en laast not least (nog steeds) de Wet DBA, oftewel: “de webmodule.”
Daarnaast valt nog te melden dat dit netwerk waarschijnlijk ook in de SER plaats zal nemen. Dat zou betekenen, dat er naast PZO (die zich hier al jaren sterk maken voor de ZZP’er) nog een tweede ZZP- verband vertegenwoordigd is. en de stem van de ZZP’ers in ons land dan ook nog beter gehoord zal worden.


Meer nieuws

Kabinetsplannen voor ZZP'ers

Na een summier coalitieakkoord eind 2021, kunnen we nu in de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt van maar liefst 38 pagina’s meer lezen over hoe het huidige kabinet de arbeidsmarkt weer toekomstbestendig denkt te maken en welke rol zelfstandigen daarin hebben.

Ja, een klacht!

Onze klachtenfunctionaris geeft een korte indruk wat een klacht voor jou als zorgverlener kan betekenen en hoe je zo'n situatie toch kunt gebruiken om te groeien en beter te worden.