Ga naar content

Onze Klachten- en geschillenregeling

Klachten kunnen opgelost worden. Wij helpen u verder!

Wacht niet, meld uw klacht gelijk

Het is vervelend dat u een reden heeft om een klacht te melden over uw zorg. Blijf er niet te lang mee rondlopen, meld uw klacht zo snel mogelijk. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) omschrijft wat goede zorg is. In die wet staat dat u gratis gebruik mag maken van de klachtenfunctionaris van de organisatie waar u zorg van krijgt.

Is uw zorg zzp’er aangesloten bij De Zorgprofessional dan kunt u gratis uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris van de coöperatie. Deze klacht wordt vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld.

Melden van een klacht kan op twee manieren:

 

06- 4837 8017    via email

Hoe behandelen wij uw klacht?

Wij vragen u uw klacht via email in een korte omschrijving te melden, met uw contactgegevens. U kunt dat ook als familielid of mantelzorger doen namens de zorgvrager. Mocht het schrijven van een email niet lukken, om welke reden dan ook, dan kunt u ook telefonisch contact (06- 4837 8017) opnemen.

Op deze manier kan onze klachtenfunctionaris snel contact met u opnemen. Zij neemt uitgebreid de tijd om uw klacht te horen en informeert u hoe dit verder behandeld kan worden.

Is uw zorgverlener aangesloten bij onze klachtenregeling?

Onze klachten- en geschilleninstantie behandelt uiteraard alleen klachten die u heeft over een zorgverlener die bij onze geschilleninstantie is aangesloten, namelijk alle leden van De Zorgprofessional. Zij maken in hun zorgdossier en op andere wijzen kenbaar dat de geschilleninstantie voor u bereikbaar en beschikbaar is.

Onze organisatie, en onze Klachten- en Geschillenregeling, is specifiek ingericht voor de volgende beroepsgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en beroepen in de begeleiding zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk en andere WMO-gebonden zorgaanbieders.

Vertrouwelijk, onafhankelijk en professioneel

De Klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie voor zelfstandige zorgverleners werken conform de eisen en regelgeving zoals zijn vastgelegd in de Wet Kwalitiet, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). De procedure is voor u beschikbaar: download de flyer met de samenvatting van de klachtenbehandeling. Als u een klacht indient zal de klachtenfunctionaris u uitgebreid informeren over mogelijke oplossingen en het vervolg van de behandeling. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het behandelen van een klacht of geschil. 

Informatie

U kunt op verschillende manieren kennis nemen van onze regeling voor klachten en geschillen:

  • In deze flyer vindt u een samenvatting.
  • Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op de geschilleninstantie. Onze klachtenfunctionaris zal u hierbij begeleiden.
  • De volledige tekst van onze klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Wat gebeurt er na het indienen van een klacht?

Zodra de klacht is ontvangen bij de klachtenfunctionaris van De Zorgprofessional wordt er zorgvuldig gekeken naar de aard van de klacht. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld.

Nadat de klachtenfunctionaris de tijd heeft gehad om uw klacht te beoordelen ontvangt u informatie over:

  • De procedure
  • Behandeltermijn
  • Wijze waarop de klachtenfunctionaris u van dienst kan zijn

Jaarverslagen van de geschilleninstantie

Uitspraken van de geschilleninstantie