Ga naar content

Wie zijn wij?

De ZorgProfessional is een coöperatie van zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die werzaak zijn in de wijkverpleging.
Coöperatieve samenwerking opent de deuren naar meer mogelijkheden.

Werkwijze coöperatie

Onderstaande visie is ons fundament van drie pijlers, die alle activiteiten van de coöperatie stutten:

  • De zelfstandige zorgverlener, die bewust kiest om aan de kwaliteitseisen van de zorgsector te voldoen en een maatschappelijk verantwoord ondernemer wil zijn, heeft een volwaardige plaats in de zorgmarkt.  

  • De ZorgProfessional is een coöperatie van zelfstandige zorgverleners die werkzaam zijn als verzorgende, verpleegkundige of begeleider in de wijkzorg. 

  • De aangesloten leden zijn voor alle ketenpartners in de zorg een volwaardige en gelijkwaardige keuze. 

Onze missie:

Wij ondersteunen onze leden om hoogstaande kwaliteit en verantwoord ondernemerschap te ontwikkelen en het onderling vertrouwen te genereren bij alle strategische partners in de zorgketen. 

Wie bestuurt de coöperatie en wie bepaalt de koers?

Coöperatieleden zijn mede-eigenaar van de coöperatie.
Samen bepalen wij welke doelen en prioriteiten er zijn. Om hierover te overleggen en de nodige afspraken vast te leggen vindt er minimaal twee keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Tijdens de ALV wordt onder andere de begroting bepaalt en maken wij gezamenlijk keuzes voor het beleid van de coöperatie.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatie.

Hoe ziet de bedrijfsvoering eruit?

De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden ligt bij de medewerkers van het bedrijfsbureau. Dit zijn administratieve medewerkers, een verpleegkundig kwaliteitscoach en een procesmanager zorg.

De coöperatie wordt vertegenwordigd door een driekoppig bestuur bestaande uit één operationeel bestuurder en twee leden- bestuurders. Alle bestuurders zijn gekozen door de leden.

Tenslotte heeft de coöperatie een driekoppige Raad van Toezicht die de financiële gezondheid en de risicobeheersing bewaakt, maar ook de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd.

Gecontracteerd werken via de ZorgProfessional

Wij zijn een collectief van zelfstandige zorgverleners en hebben in die hoedanigheid sedert 2019 contracten af mogen sluiten met diverse zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dit zijn DSW, ASR, Zilveren Kruis, Menzis, VGZ en alle daaronder behorende verzekeraars en de zorgkantoren van Zilveren Kruis, Menzis en VGZ.

Om mee te mogen doen aan het gecontracteerd werken moet door de leden aan zeer strenge eisen worden voldaan. Wij zijn nadrukkelijk geen bemiddelingsbureau. De leden vormen op diverse plaatsen in het land zelfstandige teams die samen met een indicerend wijkverpleegkundige de zorg leveren aan hun cliënten. Zij zijn 24 uur beschikbaar en regelen alles rondom de cliënt zelfstandig van zorgaanvraag tot en met zorgeinde of overdracht.

Er wordt sinds 2022 gebruik gemaakt van thuiszorgtechnologie zoals bijvoorbeeld de Medido en de medicatiecontrole app en we zijn aangesloten bij de alarmcentrale van Eurocross. Daarnaast maken we gebruik van de Hello 24/7 app voor de begeleiding van de mantelzorg

Onze coöperatie beschikt sinds 2019 over een ISO 9002 certificaat en alle leden die mee willen doen met de contractering moeten beschikken over een eigen KIWA keurmerk.

We hebben een cliëntenraad en een MIC commissie.

Lidmaatschap mogelijkheden

Zelfstandige zorgprofessionals bepalen zelf hoeveel zij willen bijdragen aan de coöperatie. Er zijn drie soorten lidmaatschappen. Op deze pagina vertellen we uitgebreid over de voordelen van lidmaatschap.

Contact

Heeft u vragen of wilt u advies specifiek voor uw situatie?
Stel u vragen gerust via ons contactformulier, we reageren binnen twee werkdagen.