Ga naar content

Wie zijn wij?

De ZorgProfessional is een coöperatie van zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die werzaak zijn in de wijkverpleging.
Coöperatieve samenwerking opent de deuren naar meer mogelijkheden.

Werkwijze coöperatie

Onderstaande visie is ons fundament van drie pijlers, die alle activiteiten van de coöperatie stutten:

  • De zelfstandige zorgverlener, die bewust kiest om aan de kwaliteitseisen van de zorgsector te voldoen en een maatschappelijk verantwoord ondernemer wil zijn, heeft een volwaardige plaats in de zorgmarkt.  

  • De ZorgProfessional is een coöperatie van zelfstandige zorgverleners die werkzaam zijn als verzorgende, verpleegkundige of begeleider in de wijkzorg. 

  • De aangesloten leden zijn voor alle ketenpartners in de zorg een volwaardige en gelijkwaardige keuze. 

Onze missie:

Wij ondersteunen onze leden om hoogstaande kwaliteit en verantwoord ondernemerschap te ontwikkelen en het onderling vertrouwen te genereren bij alle strategische partners in de zorgketen. 

Wie bestuurt de coöperatie en wie bepaalt de koers?

Coöperatieleden zijn mede-eigenaar van de coöperatie.
Samen bepalen wij welke doelen en prioriteiten er zijn. Om hierover te overleggen en de nodige afspraken vast te leggen vindt er minimaal twee keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Tijdens de ALV wordt onder andere de begroting bepaalt en maken wij gezamenlijk keuzes voor het beleid van de coöperatie.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatie.

Hoe ziet de bedrijfsvoering eruit?

De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden ligt bij de medewerkers van het bedrijfsbureau. Dit zijn administratieve medewerkers, een verpleegkundig kwaliteitscoach en een procesmanager zorg.

De coöperatie wordt vertegenwordigd door een driekoppig bestuur bestaande uit één operationeel bestuurder en twee leden- bestuurders. Alle bestuurders zijn gekozen door de leden.

Tenslotte heeft de coöperatie een driekoppige Raad van Toezicht die de financiële gezondheid en de risicobeheersing bewaakt, maar ook de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd.

Informatie voor zorgverzekeraars en zorgkantoren

Klik hier voor onze position paper.

Wij bedienen deze postcodegebieden.