Ga naar content

Privacyreglement

De Zorgprofessional is een coöperatieve vereniging van en voor samenwerkende zelfstandige zorgverleners. De doelstelling is tweeledig: belangenbehartiging voor de hele ZZP-zorg-sector en communiceren hierover met de sector, daarnaast voor de aangesloten leden het faciliteren van hun zorgaanbod met diverse producten en diensten.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe De Zorgprofessional omgaat met de gegevens die zij ontvangt en/of beheert. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die De Zorgprofessional verwerkt

De Zorgprofessional verwerkt persoonsgegevens om de dienstverlening mogelijk te maken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon/contactpersonen
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • E-mailadres
 • Informatie van ZZP-zorgverleners: het beroepsniveau en kwaliteiten
 • Zorg-gerelateerde cliëntgegevens die noodzakelijk zijn bij declaratieprocessen

Waarom de persoonsgegevens nodig zijn

In de eerste plaats verwerkt De zorgprofessional uw gegevens voor het leveren van diensten.
Daarnaast verwerken wij ook declaraties aan zorgverzekeraars, zorgkantoren of andere opdrachtgevers. Hierbij moeten wij aan wettelijke criteria voldoen, zowel wat betreft de aard en de inhoud van de gegevens, als de beveiliging daarvan.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Zorgprofessional zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

De Zorgprofessional deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
De Zorgprofessional blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij delen geen gegevens met derden voor commercieel gebruik. 

Uw rechten

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens, waaronder inzage, correctie en verwijdering. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@dezorgprofessional.nl . Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben wij minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).
 • Een concreet verzoek welke gegevens u wilt inzien of opvragen

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Beveiliging

De Zorgprofessional. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met De Zorgprofessional om samen naar een oplossing te zoeken.