Ga naar content

Onze Cliëntenraad

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van onze coöperatie. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten vindt wij van groot belang voor de koersbepaling van onze zorgcoöperatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van onze normen en waarden. Daarom wil De Zorgprofessional en een actief en transparant beleid voeren.

Wilt u contact hebben met onze cliëntenraad dan kunt u contact opnemen via email.