Ga naar content

Wij werken voor de coöperatie.

De ZorgProfessional is een platte organisatie met drie niveaus van besluitvorming:

  • Medewerkers van het Bedrijfsbureau
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Toezicht

De coöperatie, dat zijn wij.

Coöperatieleden zijn mede-eigenaar van de coöperatie.
Samen bepalen wij welke doelen en prioriteiten er zijn. Om hierover de overleggen en de nodige afspraken vast te leggen vindt er twee keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Tijdens de ALV wordt onder andere de begroting bepaalt en maken wij  gezamenlijk keuzes voor het beleid van de coöperatie.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatie.

Benieuwd naar de identiteit en visie van onze coöperatie?

Bedrijfsbureau

Simone Nijenhuis (Verpleegkundig Kwaliteitscoach)

Gedreven in kwaliteit en innovatie in de zorg. Werkt doelgericht aan structurele verbetering in de zorgverlening samen met onze leden.

Sylvia van der Laan

Onze rots voor alle vragen omtrent zorgprocessen en zorgadministratie. Zij vindt altijd de weg naar oplossingen zodat onze leden de zorg kunnen leveren die hun zorgvragers nodig hebben.

Tevens is zij een zeer gedegen auditor voor ons kwaliteitssysteem.

Margreet Vlijm

Onze duizendpoot: Van nature zorgzaam, professioneel en nauwkeurig in administratieve processen.

Joke Zondervan

Een kei in boekhouding. Haar focus is op de cijfers en alles wat erachter ligt.

Raad van Bestuur

Berna Sillessen, voorzitter RvB

Ervaren bestuurder in diverse zorgnetwerken en vertrouwd met de complexiteit van zorg-contractering.

Marjolijn Blaauw

Wijverpleegkundige en gespcialiseerd in kwaliteitsmanagement en complexe zorgprocessen.

Jens Müller, penningmeester

Houdt de website up to date en verzorgt de communicatie met de leden. Ook bewaakt hij zorgvuldig de kwaliteit van onze services en dossiers.

Raad van toezicht

Nicole Arendsen (Voorzitter RvT)

Arbeidsjurist en verbonden aan een cliëntenorganisatie in de zorg.
 

Silvia Woudenberg (Secretaris RvT)

Zij houdt zich bezig met zorginnovatie en toekomstbestendige zorg.

Hidde-Jan Lemstra (Penningmeester RvT)

Ervaren entrepreneur en nauw betrokken bij innovatieprojecten en start-ups.