Ga naar content

Wij werken voor de coöperatie.

De ZorgProfessional is een organisatie waarbij de algemene ledenvergadering het besluitvormend orgaan is.

Verder bestaat de coöperatie uit:

  • Medewerkers van het Bedrijfsbureau
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Toezicht
  • Cliëntenraad
  • Klachtenfunctionaris
  • Vertrouwenspersoon

De coöperatie, dat zijn wij.

Coöperatieleden zijn mede-eigenaar van de coöperatie.
Samen bepalen wij welke doelen en prioriteiten er zijn. Om hierover te overleggen en de nodige afspraken vast te leggen vindt er twee keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV) plaats.
Tijdens de ALV wordt onder andere de begroting bepaald en maken wij  gezamenlijk keuzes voor het beleid van de coöperatie.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatie.

Benieuwd naar de identiteit en visie van onze coöperatie?

Bedrijfsbureau

Simone Nijenhuis (Verpleegkundig Kwaliteitscoach)

Gedreven in kwaliteit en innovatie in de zorg. Werkt doelgericht aan structurele verbetering in de zorgverlening samen met onze leden.

Sylvia van der Laan (Procesmanager)

Onze rots voor alle vragen omtrent zorgprocessen en zorgadministratie. Zij vindt altijd de weg naar oplossingen zodat onze leden de zorg kunnen leveren die hun zorgvragers nodig hebben.

Tevens is zij een zeer gedegen auditor voor ons kwaliteitssysteem.

Margreet Vlijm (Administratief medewerker)

Onze duizendpoot: Van nature zorgzaam, professioneel en nauwkeurig in administratieve processen.

Joke Zondervan (Financieel medewerker)

Een kei in boekhouding. Haar focus is op de cijfers en alles wat erachter ligt.

Raad van Bestuur

Berna Sillessen, voorzitter RvB

Ervaren bestuurder in diverse zorgnetwerken en vertrouwd met de complexiteit van zorg-contractering.

Marjolijn Blaauw

Wijverpleegkundige en gespcialiseerd in kwaliteitsmanagement en complexe zorgprocessen.

Jens Müller, penningmeester

Houdt de website up to date en verzorgt de communicatie met de leden. Ook bewaakt hij zorgvuldig de kwaliteit van onze services en dossiers.

Raad van toezicht

Nicole Arendsen (Voorzitter RvT)

Arbeidsjurist en verbonden aan een cliëntenorganisatie in de zorg.
 

Silvia Woudenberg (Secretaris RvT)

Zij houdt zich bezig met zorginnovatie en toekomstbestendige zorg.

Hidde-Jan Lemstra (Penningmeester RvT)

Ervaren entrepreneur en nauw betrokken bij innovatieprojecten en start-ups.

Cliëntenraad

In- en externe belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van onze coöperatie. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten vindt wij van groot belang voor de koersbepaling van onze zorgcoöperatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van onze normen en waarden. Daarom wil De Zorgprofessional en een actief en transparant beleid voeren. Wilt u contact hebben met onze cliëntenraad dan kunt u contact opnemen met clientenraad@dezorgprofessional.nl.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan, of wilt u daar graag ondersteuning bij, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij neemt uw klacht serieus, kan u bijstaan in een bemiddelingsgesprek of adviseert u bij vervolgstappen. U kunt rechtstreeks contact opnemen via het emailadres of telefoonnummer op de achterzijde van deze folder. Wanneer u een klacht meldt wordt er zo spoedig mogelijk samen met u naar een oplossing gezocht.

U kunt contact opnemen via telefoon of via email.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is voor alle medewerkers van het bedrijfsbureau maar zeker ook voor alle coöperatieleden die hierdoor op een laagdrempelige makkelijk toegankelijke manier met een deskundig en vertrouwd iemand kunnen praten over problemen die ze in hun werk ervaren op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan pestgedrag, (seksuele) intimidatie of agressie zijn. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt de klager vooral zelf oplossingen te bedenken die hem of haar voor ogen staan. De vertrouwenspersoon neemt daarna ook met je door wat de effecten van de diverse opties zouden kunnen zijn om je daarbij ondersteunen. Nazorg geven hoort ook bij de taak van de VP. Daarnaast kunnen medewerkers ook melding maken bij de VP van ongewenste situaties die niet op hen zelf gericht zijn. Denk bijv. aan integriteitschendingen, discriminatie en misstanden met maatschappelijk belang.

Je kunt via email contact opnemen met de vertrouwenspersoon .