Ga naar content

Veelgestelde vragen

Deelnemen aan de Zorg-in-Natura contracten

Alleen leden van de coöperatie. Voor deelnemen aan de Zorg in natura contracten worden bovendien aanvullende criteria gesteld.

Ons model is ontwikkeld zodat jij zelf de zorgaanbieder bent en mede-ondertekenaar van de contracten met zorgverzekeraars. Om dit zorgvuldig te organiseren is een handboek beschikbaar en geven we extra informatiebijeenkomsten.

Per zorgverzekeraar worden andere eisen gesteld, maar over het algemeen wordt gevraagd:

 • vooraf (dus in de zomer al!) een begroting van je zorgvolume per verzekeraar voor het komende jaar.
 • de postcodeselectie van je verzorgingsgebied
 • actuele status van bevoegd- en bekwaam matrix
 • een VOG niet ouder dan 24 maanden
 • samenwerking met een van onze indicerende wijkverpleegkundigen
 • opgave van je specialisaties in de zorg
 • Het werken in het collectieve ICT systeem
 • de raamovereenkomst van de zorgverzekeraar
 • de Modelovereenkomst (DBA) van De Zorgprofessional
 • een onderaanneming-overeenkomst als vervangingsplan met minimaal 2 collega’s
 • een akkoordverklaring met de spelregels.

Ja, per verzekeraar is dit weer anders georganiseerd.
In principe mogen wij ons budget niet overschrijden. In juni is soms nog een mogelijkheid om op te plussen. Zodra jij over je budget heen gaat moet je toch continuïteit waarborgen (dus evt. voor eigen rekening!)

Zodra je de raamovereenkomst ontvangt van een verzekeraar ontvang je ook de tarieven.
De verzekeraar hanteert 1 integraal tarief. Wij splitsen dat uit in niveau 3, 4 en 5.

Verzekeraars hebben een landelijk statistisch meetsysteem om de kosten van de zorg te vergelijken met het aantal gedeclareerde uren.

De doelmatigheid wordt berekend door het gemiddeld aantal uren zorg per cliënt per maand te meten. Er zit een bonus/malus systeem achter de doelmatigheid, dus binnen die marge blijven is een doelstelling die we gezamenlijk moeten realiseren. Voor zware, dus ondoelmatige zorgvragen moet je eerst een goedkeuring aanvragen.

Ja.

Zowel gevraagd en aangekondigd als ongevraagd en onaangekondigd zullen er controles worden gehouden. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over alle geleverde zorg en de declaraties. Aanwijzingen van het bestuur moeten worden opgevolgd, anders wordt een lid uitgesloten van deelname.