De Zorgprofessional
voor elkaar

Als u een klacht heeft over uw zorgverlener....

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

In de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat wettelijk vastgesteld wat goede zorg is. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliƫnten zorgsector en is op 1 januari 2016 ingegaan. In de wet staat wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Zij kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de organisatie waar u zorg van krijgt. Wanneer uw zorgverlener is aangesloten bij de ZorgProfessional kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

U kunt uw klachten indienen via ons contactformulier
of via de contactgegevens.

U ontvangt uitgebreid informatie over de procedure, de behandeltermijn en de wijze waarop de klachtenfunctionaris u behulpzaam kan zijn.

Welke zorgverleners vallen onder onze klachten- en geschillenregeling?

Onze organisatie, en onze Klachten- en Geschillenregeling, is specifiek ingericht voor de volgende beroepsgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en beroepen in de begeleiding zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk en andere WMO-gebonden zorgaanbieders.