Ga naar content
Terug

Community

Bij deelname aan De Zorgprofessional Community heb je direct toegang tot kennis en actuele ontwikkelingen. De Zorg-Community is ontstaan uit een gebrek aan belangenbehartiging van zelfstandige zorgverleners. Als community vormen we samen een sterk front voor deskundige lobby en belangenbehartiging. 

Ieder communitylid heeft met een jaarlidmaatschap toegang tot:

  • maandelijkse nieuwsberichten: blijf actueel en alert in het vakgebied als zorgondernemer.
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschillenregeling (VWS erkend). De klachtenregeling van De Zorgprofessional is professioneel en voldoet aan de wettelijke eisen. Er geldt een wachttijd van 14 dagen na aanmelding, daarna verstrekken wij een bewijs van deelname aan de klachtenregeling.
  • Veilig incidenten melden (MIC).

Het bestuur en beheer van de community zal zich zo maximaal mogelijk inspannen om informatiestromen op gang te brengen en actief te houden op het gebied van beroepsinhoudelijke en ondernemers-specifieke wet- en regelgeving.

Met regelmaat worden er (digitale) bijeenkomsten gehouden om kennis met elkaar te delen. Vanuit de community verwachten wij actieve deelname van de leden door het geven van feedback en het delen van expertise tijdens deze bijeenkomsten. We doen het samen én voor elkaar

Voorwaarden

Elk zelfstandig zorgondernemer kan communitylid worden. Het maakt daarbij niet uit wat de aard van de zorgwerkzaamheden zijn, nog het niveau van de expertise. Ook partners en supporters uit de sector zijn welkom als communitylid. Deelnemen in de Zorg-Community geeft geen eigenaarsrechten, noch stemrecht in de coöperatieve vereniging. Bekijk voor deze mogelijkheden de andere lidmaatschappen.

Toetredingseisen

Wij vinden in dit lidmaatschap het leveren van een actieve bijdrage aan het doel van de coöperatie belangrijk. Er gelden voor dit lidmaatschap verder geen kwaliteitscriteria.

Aanmelden

Lid worden gaat door middel van het invullen van een kort en snel registratieformulier. Je krijgt daarna direct toegang tot de community.

Contributie en deelnemerschap

De contributie wordt berekend per 12 maanden. Dit wordt automatisch verlengd na verloop van de (dynamische) termijn van 12 maanden. Opzeggen kan tot 1 maand voorafgaande aan de datum van verlenging. Het deelnemerschap eindigt ook door natuurlijke dan wel wettelijke condities.