Ga naar content

Vacatures

De Coöperatie De Zorgprofessional is een landelijke vereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Zij faciliteert haar leden in het ondernemerschap, onderhandelt collectieve contracten met zorgverzekeraars en behartigt de belangen van haar leden naar ketenpartners in de zorg, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Werken bij De ZorgProfessional

Mensen bouwen organisaties. Ook wij als de ZorgProfessional willen ons verder ontwikkelen, verder groeien en zo nog meer zorgvragers en zorgverleners helpen. 
En wij nodigen jou uit om mee te doen!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen voor de onderstaande vacatures.

Reageren?
Klik onder de vacaturetekst op "Lees meer". Daar vind je de nodige informatie hoe je met ons contact op kunt nemen.

Vacant

Voorzitter Raad van Bestuur

 

Intro

De coöperatieve vereniging Zelfstandige Zorgprofessionals u.a., bekend als De Zorgprofessional, zoekt voor haar bestuur een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter en oprichter treedt na 12 jaar terug. De functie vraagt een beschikbaarheid van gemiddeld 12 uur per week.

Werkveld

De zorgsector is complex en voortdurend in verandering en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals, de zorgvraag neemt toe en de kosten van de zorg vragen om beheersing. Dit resulteert voortdurend in nieuw beleid.
De financiering van de zorg wordt gereguleerd door verzekeraars en zorgkantoren. Hun inkoopvoorwaarden stellen steeds strengere eisen en voorwaarden aan een efficiënt en duurzaam zorgproces.

Deze trends hebben effect op onze sector van zelfstandige zorgprofessionals. Onze coöperatie is opgericht om ZZP’ers in de zorg, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, te faciliteren in hun zorgaanbod en ondernemerschap. 
Hier speelt een dualisme van strenge voorwaarden en regulering enerzijds en fiscaal geborgde zelfstandigheid anderzijds. In dit spanningsveld behartigt de voorzitter de belangen van haar leden actief. In deze vacature wordt kennis van dit werkveld als een belangrijke voorwaarde gezien.

De Coöperatie De Zorgprofessional heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een faciliterende organisatie  die contracten heeft afgesloten met diverse zorgverzekeraars en zorgkantoren.. Ruim de helft van de 250 leden heeft deze transitie actief ingezet in hun zorgaanbod, bekend als “zorg in natura”.
Verdere groei van het aantal ZZP’ers die “zorg in Natura” gaan leveren zal leiden tot schaalvergroting en vereist meer efficiency in de zorgorganisatie. Ook wordt gezocht naar samenwerkingspartners met een gelijke dynamiek.
Van de voorzitter wordt gevraagd het proces van een veranderende organisatie te versterken.

Vacant

Kwaliteitsverpleegkundige

 

De Coöperatie De ZorgProfessional is een landelijke vereniging van zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. De coöperatie faciliteert haar leden, die allen mede-eigenaar zijn van de coöperatie, in hun zorgondernemerschap waaronder het onderhandelen over de collectieve contracten met zorgverzekeraars en behartigt de belangen van haar leden naar ketenpartners in de zorg, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Eén van de belangrijkste doelen voor de komende jaren is de kwaliteitsverbetering en borging binnen het zorgproces. De ZorgProfessional zoekt daarom voor haar bedrijfsbureau met ingang van 1 januari 2022 een ervaren

Kwaliteitsverpleegkundige  0,6 fte