Ga naar content

Vacatures

Mensen bouwen organisaties. Ook wij als de ZorgProfessional willen ons verder ontwikkelen, verder groeien en zo nog meer zorgvragers en zorgverleners helpen. 
En wij nodigen jou uit om mee te doen!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen voor de onderstaande vacatures.

Reageren?
Klik onder de vacaturetekst op "Lees meer". Daar vind je de nodige informatie hoe je met ons contact op kunt nemen.

Werken bij De ZorgProfessional

De ZorgProfessional is een netwerkorganisatie die zelfstandige zorgaanbieders in de gezondheidszorg ondersteunt en faciliteert bij het vergroten van hun ondernemerscompetenties. Primair richt de coöperatie zich op verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de wijkverpleging, die werken via contracten binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

De ZorgProfessional (DZP) is in 2010 opgericht en is een organisatie in ontwikkeling die mogelijkheden ziet om te groeien.
De coöperatie heeft 240 leden die (mede-)eigenaar zijn. Zij oefenen hun invloed uit via de algemene ledenvergadering. Het (uitvoerend) bestuur heeft momenteel drie leden, ondersteund door een bureau. Belangrijke thema’s de komende periode zijn naast groei van de organisatie, de vorming van regionale teams en het vergroten van het ondernemerschap van de leden.

Gezocht

Klachtenfunctionaris gezocht!

Als onafhankelijke klachtenfunctionaris ben je het aanspreekpunt voor cliënten die ontevreden zijn over de kwaliteit van de door onze leden geleverde zorg of dienstverlening.

Over de functie

Je werkt op zzp-basis en we verwachten dat je binnen 2 dagen contact kunt opnemen met de cliënt bij meldingen van ontevredenheid. Het doel als klachtenfunctionaris is om inhoud te geven aan de klachtafhandeling zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en opgenomen in onze eigen erkende klachtenregeling.

Coöperatie De Zorgprofessional heeft naast een eigen klachtenfunctionaris ook een erkende Geschillencommissie waar eventueel klachten terecht komen die niet door bemiddeling van de klachtenfunctionaris zijn opgelost.

Jouw rol als klachtenfunctionaris

Je biedt bemiddeling en geeft advies bij de afhandeling van klachten aan de klager en betrokken zelfstandige zorgverleners en levert zo een belangrijke bijdrage aan het vinden van een passende oplossing. Je treedt op als onafhankelijke procesbegeleider en zorgt dat beide partijen zich gehoord voelen. Je toont empathie zonder een oordeel te vellen. Door de registratie van klachten, het analyseren van deze registratie en het signaleren van knelpunten lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van onze zorg. Daarnaast geef je voorlichting aan zorgverleners over klachtbehandeling.

Naast het bemiddelen in en adviseren over klachten en onvrede is het belangrijk voor de coöperatie dat de klachtenfunctionaris meer zichtbaar wordt voor cliënten en coöperatieleden.

Wij zoeken…

Wij zoeken iemand met ervaring binnen de zorg of het sociaal domein, met hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur iemand die op de hoogte is van de rechten en plichten (rechtspositie) van cliënten (WGBO) en die 2 van 3 kennis heeft over klachtrecht en klachtbehandeling (Wkkgz). Heb je deze kennis nog niet (genoeg) in huis? Dan bieden we je de mogelijkheid om een scholing te volgen over klachtafhandeling.

Gewenste houding en vaardigheden

Van de klachtenfunctionaris verwachten we de volgende eigenschappen:

 • Respectvol
 • Open en onbevooroordeeld
 • Overtuigend en daadkrachtig
 • Onpartijdig
 • Flexibel
 • Integer (je hebt geheimhoudingsplicht)
 • Analytisch

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Sociale vaardigheden, zoals empathisch, tactvol en servicegericht kunnen handelen
 • Communicatieve vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren en helder communiceren
 • Schriftelijke vaardigheden, zoals het kunnen opstellen van correcte rapportages en gespreksverslagen
 • Reflectieve vaardigheden, zoals kunnen omgaan met verschillende belevingswerelden en belangenposities
 • Bemiddelingsvaardigheden, zoals het kunnen inrichten van een bemiddelingstraject en het toepassen van conflicthantering en -bemiddeling

Over Coöperatie De Zorgprofessional

Coöperatie De Zorgprofessional is een dynamische en innovatieve coöperatie met 200 coöperatie leden en 500 community leden die allen werkzaam zijn als zelfstandige zorgverlener. Onze leden en daarmee onze cliënten wonen door heel Nederland. Onze leden bieden o.a. zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de WMO. De coöperatie verenigt zzp’ers in heel Nederland die zorg en begeleiding bieden. Onze missie is het ondersteunen van onze leden om vanuit verantwoord ondernemerschap, met een hoge mate van kwaliteit zorg te verlenen waardoor cliënten van onze leden langer veilig thuis kunnen blijven.

Wat wij bieden:

Er zijn gemiddeld tussen 5 en 15 klachten per jaar. 3 van 3 De gewerkte uren kunnen als ZZP-er in rekening gebracht worden. (€ 50) excl. BTW per uur. Ook de gemaakte reiskosten of andere kosten die verband houden met de afwikkeling van de klacht kunnen worden gedeclareerd.

Jouw sollicitatie

Coöperatie De Zorgprofessional is een laagdrempelige organisatie met korte lijnen. Je kunt een mail sturen naar bestuur@dezorgprofessional.nl of bellen met de mensen op ons kantoor in Meppel 0341-745459 of Je kunt appen met onze voorzitter van het bestuur Berna Sillessen 06-29468765. Laat het ons weten als je belangstelling hebt voor deze functie vóór 15 december 2023.