Ga naar content

Studiegids 2023/2024

Inleiding

Je bent een zelfstandig zorgprofessional en levert goede zorg. Gericht op de cliënt en vanuit jouw passie en deskundigheid. Daarnaast ben je ook ondernemer. Je hebt een goede reden voor die zelfstandigheid. Misschien voelde jij je niet meer thuis in de instellingszorg, lever je zorg vanuit jouw visie of ben je als vanzelf erin gerold. Je ben niet alleen zorgprofessional, maar ook ondernemer. En ondernemer zijn is een vak apart. Je krijgt te maken met administratie, kwaliteitseisen van verzekeraars en zorgkantoren,  wet- en regelgeving, samenwerkingsvraagstukken en nog veel meer zaken die aandacht vragen.

Voor die kant van je zelfstandigheid ben je waarschijnlijk niet opgeleid. Daarnaast wordt de wereld van de zorg complexer. Ben jij nog op de hoogte? Heb jij scherp wat je wilt en niet wilt? Kun je voldoen aan eisen of weet je dat eigenlijk niet? Hoe pak jij het aan om daadwerkelijk een (zorg)professional te zijn en te blijven?

De Zorgprofessional werkt als coöperatie al tien jaar samen met zorgprofessionals. We maken dagelijks mee hoe het werkt in het zorglandschap. We zien ook waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Ook daar leveren we een bijdrage in de vorm van kennis en praktische toepassing van het professionaliseren van het ondernemerschap. We werken daarin samen met mentors op hun vakgebied die dat weten te vertalen naar zorgprofessionals.

In deze studiegids lees je over het totale programma “Jaargang Zorg-Ondernemerschap”, waarin de Modules centraal staan. Deze worden ondersteund door een online leeromgeving. Online en offline bijeenkomsten en persoonlijke begeleiding zorgen daarnaast voor maatwerk.

De expertise die in de afgelopen jaren is opgebouwd binnen de coöperatieve ledenvereniging ‘De Zorgprofessional’ kunnen we inmiddels beschikbaar stellen voor elke zelfstandige zorgprofessional.

Namens het bestuur van Coöperatieve Vereniging
Zelfstandige Zorgprofessionals u.a.,

JAARGANG 2023-2024

Doelstelling

Onze missie is om alle zelfstandige zorgprofessionals in Nederland te bekrachtigen in hun ondernemerschap. We hebben daarbij de visie dat zelfstandige zorgprofessionals onmisbaar zijn om de keuze van de cliënt te behouden en de zorg in Nederland betaalbaar en georganiseerd te houden. Naast de uitstekende beroepspraktijk wordt ook de interne organisatie van kleine zorgaanbieders een steeds belangrijkere pijler in randvoorwaarden van zorgverlening.

We werken hierin samen met een netwerk aan experts die kennis en kunde overdragen die van belang is voor 'goed ondernemerschap in de zorg'.

Ons doel is het aanbieden van kennis, vaardigheden en inzicht in de belangrijkste elementen van duurzaam ondernemerschap in de zorg binnen de kaders van ‘solistisch zorg verlenen’.

Leerdoelen

Na deze jaargang is de deelnemer in staat om:

 • het eigen beroepsprofiel aantoonbaar te maken als zelfstandig zorgverlener;
 • contracten met opdrachtgevers te doorgronden en daarover te onderhandelen;
 • de beste juridische vorm van de eigen onderneming te vinden binnen de fiscale randvoorwaarden;
 • de eigen financiële administratie te begrijpen, kostprijs en winst te berekenen;
 • de principes van marketing toe te passen op het ondernemingsplan;
 • optimaal gebruik maken van communicatie, (social) media en promotie;
 • een eigen kwaliteitsbeleid te voeren;
 • relevante zorgwetten te kennen en te vertalen naar zelfstandig zorg verlenen;
 • samenwerkingsverbanden met collega’s duurzaam vorm te geven;
 • keuzes te maken in relevante verzekeringen en pensioenregelingen;
 • te reflecteren op het eigen functioneren en verbeteringen door te voeren;
 • onderscheidend vermogen te ontwikkelen in het aanbod van (zorg)diensten;
 • volgens AVG richtlijnen te werken
 • een ondernemersplan te maken;

Voor de Solistische zorgprofessional

‘Zorg’ wordt vaak beschouwd als verpleging en verzorging. Onze visie is breder. Als we de ‘hele mens’ voor ogen hebben, dan is zorg altijd multidisciplinair. Daarom betrekken wij hierin ook alle professionals die ‘begeleiding’, (inclusief dagbesteding) aanbieden, of kraamzorg, of alternatieve zorg: als jij een ‘solistische zorgprofessional’ bent en voor eigen ‘rekening en risico’ werkt, dan is deze jaargang op jouw praktijk gericht.

Of je nu al volledig voor jezelf werkt of van plan bent om als zelfstandig zorgverlener te gaan beginnen , deze Jaargang is voor jou bedoeld als je werk wilt maken van je ondernemerschap.

Wij merken dat veel zorgprofessionals zich bewust zijn van de beperkingen in hun ondernemerschap, omdat ze veelal geen zakelijke opleiding hebben gevolgd. Vaak is er sprake van een ongezonde afhankelijkheid op het gebied van acquisitie (via bemiddelingsbureaus), financiën (van het administratiekantoor) en zelfs van beroepsontwikkelingen (via lidmaatschappen). Maar ook goedlopende ondernemingen hebben behoefte aan focus op hun continuïteit, groei of flexibiliteit in hun aanbod.

De jaargang biedt een meerwaarde voor diegene die in een periode van zes maanden werk wil maken van zijn onderneming en in een relatieve korte periode zijn/haar zaakjes op orde wil hebben. Samen met andere deelnemers leer je van elkaar, vergroot je je netwerk en ontvang je feedback over jou als ondernemer.

Maatwerk

De Jaargang is een ‘blended’ mix met een online leeromgeving, webinars, live bijeenkomsten en persoonlijke coaching. Jij bent een unieke zorgprofessional met specifieke talenten en eigen ontwikkelingsvragen. We willen voorafgaande en gedurende de jaargang weten wat je bezighoudt. We zijn benieuwd naar wat je nodig hebt, wat wil je leren en ontdekken? Onze uitdaging is om daaraan tegemoet te komen.

Via de website krijg je toegang tot de modules waarin je stap voor stop kennis en inzicht krijgt over dat deel van je ondernemerschap. Daar vind je vragen, oefeningen, filmpjes, tips en werkbladen waar je de kennis voor jouw onderneming kan toepassen. In het opvolgende webinar behorend bij de module zoomen we nog verder in op jouw onderneming en kun jij je vragen stellen.

Alle modules samen geven overzicht en richting en vormen samen jouw ondernemersplan. Een plan dat focus biedt, waarin je weet wat je wil en waarmee je écht eigenaar wordt van je onderneming.

Om te weten of de complete “Jaargang Ondernemerschap” iets voor jou is kan je ook overwegen om eerst de introductiecursus zorg en ondernemerschap te volgen. Deze is gratis voor leden die zich aan melden bij Coöperatie De ZorgProfessional als coöperatielid.

OPBOUW JAARGANG

Ondernemersgebieden

De jaargang bestaat uit zes ondernemersgebieden. Elke gebied gaan we onderzoeken en afstemmen op jouw situatie en heeft een doorlooptijd van ongeveer vier weken. Die tijd besteden we aan het eigen maken van de theorie in de online leeromgeving, persoonlijke uitwerking voor jouw onderneming, live online webinars en live bijeenkomsten. Bij de start van de Jaargang is een live bijeenkomst van 3 uur. Daarna organiseren we nog twee live bijeenkomsten. Deze zijn inspirerend en versterken jouw proces van professioneel zorgprofessional. En last but not least: gedurende de looptijd van de jaargang kun je gebruik maken van persoonlijke coaching en maatwerk voor jouw groeiplan.

De implementatie van de stof is belangrijker dan de theorie. Gedurende een periode van in totaal zes maanden bouw je stap voor stap aan de versterking van je eigen onderneming.

De Jaargang

De jaargang bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Online leeromgeving passend bij de modules
 • Module Visie & Strategie
 • Module Kennis van het Zorglandschap en hun regelgeving
 • Module Financiële en administratieve processen in de zorg
 • Module communicatie en marketing
 • Module Kwaliteit binnen de Zorg
 • Module persoonlijke ontwikkeling en samenwerking
 1. Online modules in de vorm van een webinar

In de online modules helpen we jou je opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Voorafgaande heb je toegang tot de online omgeving waar leerstof en verdieping te vinden is die aansluit op de module die online gegeven wordt.

 1. Drie inspirerende bijeenkomsten op locatie

In de eerste bijeenkomst leer je de andere zelfstandige zorgprofessionals die mee doen aan de Jaargang kennen wissel je ervaringen en uit. Dat doen we op een leuke manier, waarbij je jezelf als ondernemer leert kennen en anderen jou! Alles staat in het teken van een eigen plan maken.
De tweede bijeenkomst is bedoeld om ook weer op een actieve manier te kijken waar je staat met je onderneming. Plezier en overzicht in je onderneming, het leren omgaan met stressvolle situaties staat hier centraal, maar vooral ook kijken wat je kunt doen met feedback vanuit je omgeving.

De derde bijeenkomst staat in het teken van vieren. Hoe kijk je terug op deze Jaargang, welke stappen zijn gezet en wat heb jij nog nodig om deze koers vast te houden en een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

 1. Thema webinars

In de loop van de jaargang ontwikkelen we aanvullende thema webinars, aan de hand van vragen of signalen uit het veld. We vragen experts om dit thema in een webinar uiteen te zetten. Je hebt daarmee dus invloed op waar jij nog meer over wil weten. Toegang voor het volgen van maximaal drie van deze webinars is gratis voor jou als deelnemer aan de Jaargang.

 1. Persoonlijke coaching

Een van de belangrijkste pijlers voor jouw succes is de persoonlijke coach die voor deelnemers in de Jaargang beschikbaar is om je te helpen bij het beste wat in je zit, meer autonomie, zelfverzekerdheid en zakelijk bewustzijn. Soms is het lastig om keuzes te maken of zitten je ideeën in je hoofd en krijg je ze niet helder beschreven of zijn er ‘blinde vlekken’. Misschien kom je belemmerende overtuigingen tegen die je in de weg zitten. Of misschien lukt het maken van een volgende stap niet goed. Dan is het goed als er iemand met je meekijkt, je kan spiegelen en je verdere op weg helpt. Op verzoek kun je drie keer gebruik maken van een uur online coaching.

Een half jaar na beëindiging van de Jaargang maken we vanuit de opleiding een afspraak om te kijken hoe het gaat. Misschien zijn er zaken die aandacht nodig hebben of zijn er in de loop van de tijd vragen waar je antwoord op wilt, ook dan is het nog mogelijk om gebruik te maken van de coach.

Jouw inbreng

De jaargang Ondernemerschap in de Zorg vraagt jouw inbreng. Dit begint met het formuleren van je eigen wensen, doelstellingen en verwachtingen.

Deelnemers brengen allemaal hun eigen expertise en ervaringen mee. Je zult merken dat de interactie met elkaar een toegevoegde waarde is. Wij geloven erin dat iedere zorgverlener uniek is en dat delen vermenigvuldigen is.

We willen graag dat je rendement haalt uit de jaargang. Voor alle deelnemers is het van belang om met anderen te zijn die serieus aan het werk zijn aan hun eigen onderneming. We vragen inzet en verantwoordelijkheid voor je eigen onderneming. Om je hier mee te helpen is het volgende belangrijk:

 • We starten met een telefonisch intakegesprek als je mee gaat doen met de jaargang. We wisselen stand van zaken, verwachtingen en wensen uit zodat jij een goede start kunt maken.
 • Je kunt het meest uit de jaargang halen als je alle modules afrondt voor het live webinar wat over de desbetreffende module gaat.
 • We verwachten dat je aanwezig bent op de live bijeenkomsten.
 • Werk je ondernemersplan per thema uit.
 • Vraag hulp aan elkaar en de coach als je tegen zaken aanloopt.
 • Plan je coaching in: twee keer gedurende de jaargang, een keer een half jaar na afronding.
 • Reserveer elke week tijd in je drukke schema om áán je onderneming te werken.

DE ZES MODULES MET WEBINARS

Je krijgt vooraf toegang tot de online module waarmee je het thema eigen kunt maken en gaat toepassen op je eigen situatie. Aan de modules zijn live webinars gekoppeld, waarvan de data van tevoren bekend zijn. Het webinar is interactief. Hierdoor kun je nog meer afstemmen op jouw situatie, advies vragen of je vragen stellen.

En heb je tussendoor vragen? Dan stel je die aan de mentor die op de achtergrond aanwezig is.

Behalve de zes modules en de webinars, zijn er ook drie fysieke bijeenkomsten om de interactie te bevorderen, diepgang te bieden en natuurlijk willen we elkaar persoonlijk ontmoeten en enthousiasmeren.

De zes modules worden momenteel geactualiseerd en kunnen qua inhoud of accent nog wijzigen. Op hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

Module Visie & Strategie

De meeste ondernemingsplannen worden geschreven bij de start van je bedrijf. Dit type ondernemingsplan is anders: een continu ontwikkelingsplan dat je alert houdt bij urgenties en doelstellingen.

Een eigen onderneming voeren is nooit klaar. Het is een continu proces van veranderen en aanpassen om op koers te blijven. Dit ondernemersplan helpt om de focus te houden op wat jij belangrijk vindt en wat jij wilt bereiken op korte en lange termijn. Tijdens de zes modules van de Jaargang geef je stap voor stap vorm aan je eigen ondernemersplan. We helpen je daarbij met format voorbeelden.

Module Wet- & Regelgeving

De rechtsvorm van je onderneming, bijvoorbeeld eenmanszaak, maatschap of bv,  is van groot belang. Het heeft in belangrijke mate te maken met de risico’s die je loopt, zowel als ondernemer als privé. Hoe zit het met je aansprakelijkheid en het samenwerken met anderen? Ook de criteria die gesteld worden aan het ondernemerschap (belastingdienst) is belangrijk om scherp te hebben.

We gaan uitgebreid in op de Modelovereenkomsten: welke afspraken kun je wel en niet maken met opdrachtgevers? Hoe organiseer je op verantwoorde wijze je vervangingsplan? Welke eisen stelt de WKKGZ aan jouw onderneming. Hoe werkt een coöperatie.  Van al deze ingewikkeldheid maken we samen een transparant geheel! Ook het aspect van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid komt aan de orde. En wat als er een klacht wordt ingediend? Er valt heel wat ‘juridisch’ te verankeren.

Module Financiële en Administratieve processen

Een goede zorgverlener is niet altijd een goede boekhouder. Uitbesteden is prima, maar je blijft wel degene die inzicht en sturing moet geven aan het financiële proces. Ook de financiële verantwoording t.a.v. opdrachtgevers en fiscus ligt bij jou.

Het kennen en sturen van je financiële gegevens is vaak iets wat aandacht nodig heeft. Deze module helpt je met het opzetten van je eigen administratie, het opstellen van je eigen kengetallen en de lange termijn aspecten van je financiële positie. Daarnaast komen praktische zaken aan de orde als: tarieven, kosten, belasting, verzekeringen en pensioenzaken, e.d.

Module Communicatie en Marketing

Marketing is een containerbegrip geworden voor honderden verschillende activiteiten. Het uiteindelijk doel is het overbruggen van de kloof tussen aanbod en vraag (en wel in die volgorde). Dat kan op verschillende manieren. Positieve marketing zet de cliënt centraal en koppelt dat aan jouw eigen unieke aanbod. Voor die mogelijkheden zijn marketingdisciplines en theorieën ontwikkeld. Wat kun jij daar mee in je eigen dagelijkse praktijk? Maar vooral: marketing is een systematische aanpak, hoe zet jij jezelf in de markt? Dat is weer de kunde van goede communicatie! Aspecten als (zorg)netwerken, social media, persoonlijke performance, printmedia en website komen aan de orde.

Module Persoonlijk leiderschap & Samenwerking

In alle beleidsplannen van overheid en zorgsector staat het woord ‘samenwerking’ centraal. We bouwen aan zorgnetwerken en ook lokaal coördineren we de zorg steeds beter multidisciplinair.  Zowel artsen als regie-verpleegkundigen krijgen een nieuwe verantwoordelijkheid. Hoe kun je deel uitmaken van een zorgnetwerk? Hoe laat jij je vervangen en hoe creëer je een zorgteam? Ben je solist of een samenwerker? Dat zijn belangrijke vragen die meespelen in welke keuzes je maakt of moet maken.

Module Kwaliteit en Zorg

Zorgverleners stellen vaak de vraag: ‘voldoe ik aan alle criteria?’ Dat is één kant van de kwaliteitsmedaille en die is zeker belangrijk. Dan gaat het over wet- en regelgeving. De andere kant van die medaille is jouw persoonlijke visie op goede zorg, ambitie, talent, en de wijze waarop jij dat in lijn brengt met jouw doelgroep. Kwaliteit is te organiseren en het zal rendement opleveren. Wij helpen je niet alleen deze kwaliteit inzichtelijk ter maken maar ook om deze naar buiten toe uit te dragen. Als je wilt wordt jouw ‘Kwaliteitshandboek’ de basis van een erkend keurmerk.

RESULTAAT

Na het volgen van de Jaargang en het toepassen van de kennis en kunde op je eigen onderneming kun je aantonen dat je voldoet aan wet‐ en regelgeving en zicht hebt op je zelfstandig professioneel handelen.

Wanneer jij als zelfstandig onder de wet Wkkgz valt, is het daarmee eenvoudig je te laten certificeren. Je hebt immers na het volgen van de Jaargang je zaken voor elkaar en alles in huis om je aan te melden voor certificering via KIWA ‘mijn keurmerk’, of HKZ-ZZP-zorg. De tendens is dat steeds meer zorgverzekeraars certificering aanbevelen of als voorwaarde stellen.