De Zorgprofessional
voor elkaar

Lidmaatschap inzichtelijk

De Zorgprofessional kent DRIE soorten lidmaatschap:

  • Basis - lidmaatschap (Community - leden) (meer info>>)
  • Full - service lidmaatschap (Coöperatie - leden) meer info>>
  • Team-lidmaatschap: als je samenwerkt met een coöperatielid en ook gebruik wilt maken van gecontracteerde zorg (in Natura)
    NB: je wordt eerst op een wachtlijst geplaatst i.v.m. beperking van budgetten van verzekeraars.
    meer info>>

Vergelijk hieronder wat wij jou te bieden hebben:

 

  Community-
lid
Declarerend teamlid Coöperatie-
lid

Maandelijkse nieuwsbrief


algemeen

voor coöperatie

voor coöperatie

Onafhankelijke klachtenfunctionaris en Geschillenregeling
(VWS erkend)

Veilig incidenten melden (MIC)

Medeeigenaarschap met stemrecht op de ALV

Toegang tot
Vilans- protocollen

Mogelijkheid tot deelname aan directe declaratie bij zorgverzekeraars (Zorg in Natura)

Gratis promotie door jouw eigen profielpagina op "Vind een zorgverlener"

Kenniscentrum (Medicatieveiligheid, meldcode, WKKGZ…)

Modeldocumenten (bijv. Leverings- voorwaarden, zorgovereenkomst, vervangingsplan,…)

Lidmaatschap PZO-ZZP

Juridische helpdesk
(via PZO)

Jaarbijdrage

€ 59.95
incl. BTW

€ 180,-
incl. BTW

€ 360,-*
incl. BTW

 

*Omdat jij medeeigenaar wordt, vragen wij een eenmalige inleg van € 150,- voor jouw aandeel in de coöperatie.
(niet bij community- of teamlidmaatschap)

Voor "Declarerend Teamlid" geldt een wachtlijst ivm budgetbeperkingen.

 

 

 

 

 

Check je lidmaatschappen in december:

vergelijk wat je er voor krijgt en zeg zo nodig tijdig een
overbodig lidmaatschap op!

De lidmaatschappen check

 

 

Ondernemerschap.....

Zorg wordt complexer met steeds meer regelgeving en randvoorwaarden. Als solist kun je dat amper bijhouden. Daarbij komt dat je ook ondernemer bent. Wij ondersteunen dat, o.a. met onze Opleiding Ondernemerschap.  meer>>