De Zorgprofessional
voor elkaar

Hoe behandelen wij uw klacht?

Een klacht is voor u en alle betrokken een vervelende zaak. Daarom willen wij snel en adequaat reageren. Wij vragen uw via het contactformulier uw klacht in een korte omschrijving te melden, met uw contactgegevens. U kunt dat ook doen als familie of mantelzorger namens de zorgvrager. Mocht het invullen van het formulier niet lukken, om welke reden dan ook, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.
Op deze manier kan onze klachtenfunctionaris snel contact met u opnemen. Deze neemt uitgebreid de tijd om uw klacht te horen en informeert u hoe dit verder behandeld kan worden.

Is uw zorgverlener aangesloten bij onze klachtenregeling?

Onze klachten- en geschilleninstantie behandelt uiteraard alleen klachten die u heeft over een zorgverlener die bij onze geschilleninstantie is aangesloten, namelijk alle leden van De Zorgprofessional. Zij maken in hun zorgdossier en op andere wijzen kenbaar dat de geschilleninstantie voor u bereikbaar en beschikbaar is.

Onze organisatie, en onze Klachten- en Geschillenregeling, is specifiek ingericht voor de volgende beroepsgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en beroepen in de begeleiding zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk en andere WMO-gebonden zorgaanbieders.

Vertrouwelijk, onafhankelijk en professioneel

De Klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie voor zelfstandige zorgverleners werkt conform de eisen en regelgeving zoals zijn vastgelegd in de Wet Kwalitiet, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). De procedure is voor u beschikbaar: download de flyer met de samenvatting van de klachtenbehandeling. Als u een klacht indient zal de klachtenfunctionaris u uitgebreid informeren over mogelijke oplossingen en het vervolg van de behandeling. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het behandelen van een klacht of geschil. 

Informatie

U kunt op verschillende manieren kennis nemen van onze regeling voor klachten en geschillen. U kunt een flyer downloaden met een samenvatting. Ook kunt u de volledige regeling hier downloaden met alle details van de procedure zoals die door VWS is voorgeschreven.

Melden van een klacht

Op de contactpagina vind u een contactformulier waarop u een eerste compacte melding kunt doen. Daarna neemt de klachtenfunctionaris met u contact op om uitgebreid uw klacht te inventariseren.
Gebruik daarom bij voorkeur het contactformulier.
 

Uitspraak Geschilleninstantie

Het is wettelijk voorgeschreven dat uitspraken van behandelde geschillen worden gepubliceerd. Uiteraard anoniem. 

Op 17 april 2019 is een geschil tot een uitspraak gekomen. Deze is hier in te zien. 

Kort samengevat: door aanstaand en lopend failissement van een kleine zorginstelling werd goede zorg onvoldoende gewaarborgd. 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is te downloaden via deze link>