Ga naar content

Uitspraken van de Geschilleninstantie

Uitspraak 7 nov. 2019

In deze casus wordt o.a. behandeld als de zelfstandige zorgverlener lid is van een coöperatie die als zorgaanbieder dan wel als zorgcoördinator optreedt. 
Verdere aard van de klacht: onvoldoende waarborg van continuïteit van de zorg, onvrede over de privacy binnen het zorgteam, wijzigingen in het zorgplan zonder overleg. 
U kunt u hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 17 april 2019

In deze casus wordt de eindverantwoordelijke / leidinggevende binnen een kleinschalig zorgcomplex aangeklaagd wegens (onder andere) onvoldoende continuiteit en kwaliteit van zorg.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 27 januari 2021

In deze casus wordt een begeleider aangeklaagd wegens het niet tijdig versturen van het zorgplan, het opstellen van een zorgplan van onvoldoende kwaliteit en tekortschieten in de hulpverlening.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 22 februari 2023

Deze casus behandeld de klacht van een zorgvrager die zich zorgen over herhaalde ziekmeldingen van haar zorgverlener en dat de zorgverlener niet bereid was om dit op te lossen.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.