Ga naar content

Onze erkende Geschillenregeling

Klachten kunnen opgelost worden. Wij helpen u verder!

Welke uitspraken zijn er geweest?

Uitspraak 7 nov. 2019

In deze casus wordt o.a. behandeld als de zelfstandige zorgverlener lid is van een coöperatie die als zorgaanbieder dan wel als zorgcoördinator optreedt. 
Verdere aard van de klacht: onvoldoende waarborg van continuïteit van de zorg, onvrede over de privacy binnen het zorgteam, wijzigingen in het zorgplan zonder overleg. 
U kunt u hier de volledige uitspraak downloaden 

Uitspraak 17 april 2019

In deze casus wordt de eindverantwoordelijke / leidinggevende binnen een kleinschalig zorgcomplex aangeklaagd wegens (onder andere) onvoldoende continuiteit en kwaliteit van zorg.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden