De Zorgprofessional
voor elkaar

Seminar over de (onzekere) toekomst van de niet-gecontracteerde zorg bij Zorg Met Elkaar

2 juni 2020 13:32:00

Op 27 mei mochten we ons voorstellen in jullie netwerk. Tijdens de interactieve sessie zijn veel zaken voorbij gekomen. We begrijpen dat er veel leeft onder ZZP’ers in de zorg voor wat betreft de beperkingen die in meerdere mate ontstaan binnen de ongecontracteerde zorg. Wij hebben uitgelegd hoe ons concept in elkaar zit. Wij geloven vooral in ondernemerschap waarin je gebruik kan maken van alle mogelijkheden. Wij zien dat onze leden zowel gecontracteerd als ongecontracteerd zorg leveren. Wij zijn ook van mening dat binnen zelfstandig ondernemerschap de ondernemer vrij moet zijn om de te kiezen van welke mogelijkheden hij of zij gebruik wil maken.

Vanaf het begin van onze oprichting is het onder andere onze missie geweest om declareren binnen Zorg in Natura (ZIN) mogelijk te maken op persoonlijke titel. Wij zijn van mening dat alleen op deze manier zelfstandig ondernemerschap geborgd kan worden. Van begin af aan hebben we focus gehad op het faciliteren in meest brede zin van de ZZP’er bij deze contractering. Ons concept is het resultaat van jaren voorbereiding. We hebben hierin naast intensief contact met zorgverzekeraars, NZA, VWS ook de belastingdienst meegenomen in het verhaal.

We zijn trots op waar we staan, we zien dat steeds meer ZZP’ers kiezen voor het leveren van gecontracteerde zorg. De kwaliteit van de aangesloten ZZP’ers is hoog. Wat de coöperatie uniek maakt zijn in onze beleving de onderstaande zaken:

  • Je bent geen nummer, maar volwaardig mede eigenaar van de coöperatie. Je stem telt als we tijdens de ALV onze beslissingen nemen. Gezamenlijk bepalen we het beleid.
  • We hebben geen aandeelhouders, uitsluitend zorgverleners die gezamenlijk eigenaar zijn.
  • Over alles wordt gestemd, ook over de tariefstructuur. Hier zijn we maximaal transparant in.
  • We voldoen aan de WTZI eisen en hebben collectief diverse zaken ingericht. O.a. een Mic comissie, een eigen klachten instantie, collectief toegang tot de vilans protocollen, invloed in Den Haag via het lidmaatschap bij PZO.

Met elkaar hebben we nog een lange weg te gaan. Het ideale systeem in zorgland bestaat in onze beleving niet. Wel staat 1 ding vast. Solistisch zorg verlenen betekent meer dan ooit dat samenwerking noodzakelijk is. Samen sta je sterker en kun je gebruik maken van elkaars sterke punten verenigd in een collectief.