De Zorgprofessional
voor elkaar

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

De Nederlandse zorg gaat steeds meer gebukt door de uitbraak van het Coronavirus. Niet alleen in de supermarkten raken de schappen leeg, maar ook bij de medische groothandels. Veelal wordt er geroepen om hulp bij het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Ook is er veel onduidelijkheid bij zorgverleners over de richtlijnen en adviezen die te volgen zijn.

Wij helpen jou als zelfstandige graag verder om veilig en professioneel zorg te verlenen.

Bestel hier je Persoonlijke Beschermingsmiddelen/PBM's
(alleen voor leden)

Links naar adviezen en richtlijnen

De nieuwe zelfstandige zorgverlener volgens de WKKGZ

De doelstelling van onze coöperatie voor zorgprofessionals is een professionele standaard te ontwikkelen en die ook te faciliteren. Na de transitie van de zorgwetten is nu de zorgprofessional zelf het onderwerp van verbetering.

Wettelijk verplicht en bij ons goed geregeld:

 • Voordelige Klachtenregeling nieuwe stijl (door VWS erkend!)
  • inclusief Klachtenfunctionaris en Geschillencommissie
 • MIC (incident) – meldingen


Daarnaast van groot belang voor onze sector:

 • actieve lobby en belangenbehartiging
 • up-to-date informatie voor jouw bedrijfsvoering

Maar er is meer wat de WKKGZ voorschrijft.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en sluit je aan bij je collega’s zodat wij een krachtige organisatie worden van zelfstandige zorgprofessionals! Zonder jouw deelname blijven wij achter de feiten aanlopen. Get organised!


SLUIT JE AAN!

Hoe coöperatief ben jij?

Wist je dat jij meer dan 30.000 collega's hebt? En wist je dat 90% daarvan niet op de hoogte is van ontwikkelingen in ons beroep en bedrijf? Nu kun jij natuurlijk niet die 90% overtuigen of veranderen. Maar jij kunt wel het verschil maken! Sluit je aan!

Lid worden is belangrijk!

De Zorgprofessional is de belangenorganisatie van professionals in de zorg die samen werken aan een volledig, kwalitatief, verantwoord en deskundig ondernemerschap. Dit is collectief ondernemerschap met veel voordelen. Wij kennen een basislidmaatschap en een full-service-lidmaatschap. Aan jou de keus!

Onze High Five:

 1. Beroepskwaliteit: aantoonbaar de beste kwalificaties in de zorg 
 2. Informatievoorziening: nieuwe wet- en regelgeving snel op orde?
 3. Belangenbehartiging: wie komt er anders op voor jouw belang?
 4. Services: alle documenten en dossiers die wij samen nodig hebben.
 5. Ondernemerschap: Van ZZP'er naar echte ZorgProfessional

Sluit je aan!

Wij kennen twee soorten lidmaatschap:

Check je lidmaatschappen, kijk wat nog zinvol is om aan te houden en sluit je aan bij de echte brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals.
Wij ontvangen alle disciplines: verzorging, verpleging, begeleiding, verloskundigen, alternatieve zorg en complementaire zorgdiensten. Jouw belang is onze zorg!

De COMMUNITY is een stap verder: je wordt deel van het netwerk! Daarvoor sta je ook ingeschreven bij de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie. We delen kennis en actuele ontwikkelingen met elkaar en zoeken naar krachtige oplossingen. Bovendien is de community van groot belang voor een sterke en deskundige lobby en belangenbehartiging. tarief: slechts € 59,95 per jaar!

De COÖPERATIE is de ondernemersvereniging waarin een paar honderd zelfstandige zorgverleners samen bouwen aan deskundigheid en faciliteiten. Een van onze recente successen is "gecontracteerde zorg in natura." Wat je samen doet is niet alleen voordeliger, het verhoogt jouw kwaliteit als zorgverlener en ondernemer.

Tel uit je winst!

Als je denkt in kosten dan beperk je jezelf. Als je denkt in opbrengsten dan worden wij er allen beter van!

Zorgen wij ook voor werk en cliënten?

Ja en Neen.... Neen, wij zijn geen zorginstelling en hebben geen cliënten. Maar ja: want wij versterken jouw ondernemerschap:
- wij hebben contracten gesloten met zorgverzekeraars, op zodanig wijze dat jouw ondernemerschap gewaarborgd is: jij bent namelijk zelf de zorgaanbieder!
- lobby bij gemeenten (WMO), overheid, zorgverzekeraars (ZVW/WLZ) voor betere contracten
- versterking van jouw ondernemerschap
- betere samenwerking met intermediairs

TIP: VERGELIJK JE LIDMAATSCHAPPEN

Veel ZZP'ers melden ons: "maar wij zijn al lid van...."
Ons advies: vergelijk je lidmaatschappen, niet alleen qua prijs maar ook wat je er voor krijgt. Wees kritisch en zorg dat je maximaal geïnformeerd bent. Laat ook jouw stem meetellen in de wereld van de zorg!

 


SLUIT JE AAN!