De Zorgprofessional
voor elkaar

Stand van zaken wet BIG II

3 augustus 2019 08:26:00

Foto: DepositphotosDe aankondiging van een overgangsregeling voor verpleegkundigen Voor de wet BIG 2 heeft veel los gemaakt.

Het meest recent ontwikkeling is een reactie van Sonja van Kesten, directeur VenVN in een brief aan de leden en een artikel in Nursing.

In de brief aan de leden noemt zij dat er als gevolg van de reacties een pas op de plaats wordt gemaakt. Hierover is het Ministerie van VWS geïnformeerd.

Voorwaarden om verder te gaan:

  • Herstel van vertrouwen, veel verpleegkundigen hebben aangegeven zich niet voldoende vertegenwoordigd en erkend te voelen. Er is een angst voor verlies van verpleegkundige taken.

 Hiervoor is het nodig om :

  • In gesprek te gaan met opleiders, werkgevers en vakbonden.

Zij doet een oproep aan

  • werkgeversorganisaties  om duidelijkheid te bieden aan de verpleegkundigen in hun instellingen over de doorontwikkeling van de wet BIG2
  • verpleegkundigen en VAR’s ( Verpleegkundig Advies Raden) om in hun instellingen het gesprek aan te gaan met directies en besturen.
  •  

Met als doel:

Een succes te maken  van functiedifferentiatie!

In een artikel in Nursing op 30 juli geeft ze vervolgens aan in gesprek te willen met 7 verpleegkundigen die vervolgens via Twitter zijn uitgenodigd voor een overleg donderdag 8 augustus. Hierop is door 1 van hen, Nienke Ipenburg al stevig gereageerd via een blog op  beroepseer.nl. en zich afzet tegen functiedifferentiatie op zich.

Kortom, BIG 2 lijkt op dit moment nog ver weg.