De Zorgprofessional
voor elkaar

Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

28 februari 2019 13:07:00

Als zorgverlener wordt jij geacht zorg te bieden conform professionele richtlijnen en standaarden. De patiënt heeft hier recht op.
Een zorgverlener die te maken heeft met een anderstalige patiënt schat in of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Indien dit het geval is schakelt de zorgverlener een tolk in om tot een effectieve communicatie te komen en schat in of dit een professionele tolk moet zijn. In een aantal situaties is het noodzakelijk dat een professionele tolk wordt ingezet om verantwoorde zorg te kunnen bieden. In andere situaties kan een informele tolk voldoende zijn om tot verantwoorde zorg te komen.
Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen inschatten in welke situaties een tolk nodig is en of dit een professionele, of een informele tolk kan zijn. Het gebruik van een beoordelingsschema helpt bij het maken van deze keuze.

Download het schema