De Zorgprofessional
voor elkaar

Wlz-zorg kun je nu ook als ZZP'er declareren!

25 oktober 2018 08:25:00

Dit is een nieuwe stap in ons streven naar collectieve inkoop van zorg voor onze leden! Naast de ZVW-contracten bij verzekeraars is het eerste WLZ-contract met een zorgkantoor gesloten. Deze stap is gezet op dringend verzoek van diverse leden, die wij hiermee mogen feliciteren! Het gaat hier om zorgregio’s van zorgkantoor VGZ:

  • Midden-Brabant
  • Noordoost-Brabant
  • Nijmegen
  • Noord- en Midden-Limburg
  • Midden-Holland
  • Waardenland
  • Noord-Holland Noord

De WLZ wordt steeds belangrijker omdat cliënten langer thuis blijven of wachten op een plaats in een zorgcentrum. Het blijkt dat verzekeraars er steeds sterker op toezien (en aandringen) dat WLZ-zorg niet aan de verzekeraar kan worden gedeclareerd. Een lastige discussie, maar dat grensgebied bespreken wij ook met al onze indicatiestellers.

Nu deze 7 zorgkantoren gecontracteerd zijn gaan wij door met het kralen rijgen van de overige zorgkantoren.

Ondersteun deze ontwikkeling en vergroot jou mogelijkheden
Meld je aan als lid!