De Zorgprofessional
voor elkaar

PERSBERICHTEN

Verzekeraars akkoord met ZZP-zorgconcept van De Zorgprofessional

6 december 2017

ZZP’ers in de wijkverpleging gaan gecontracteerde zorg leveren

Voor het eerst sinds de stelselwijziging in de zorg krijgen zelfstandige zorgverleners de mogelijkheid om gecontracteerde zorg te leveren in de wijkverpleging. Na een eerste pilot door DSW-verzekeringen dit jaar gaat nu ook Zilveren Kruis een contract aan met De Zorgprofessional, het collectief van zelfstandigen.

Voor zelfstandigen is het altijd de wens geweest om gecontracteerde zorg aan cliënten te kunnen bieden. Verzekeraars stelden echter eisen die onmogelijk gerealiseerd konden worden. Het alternatief van een eigen coöperatie was ook geen goede oplossing, daarmee wordt elke zorgverlener immers onderaannemer van de eigen instelling. De complexiteit van regelgeving in de zorg plus de algemene ZZP-problematiek leken onoverbrugbaar. De Zorgprofessional heeft als landelijk collectief van zelfstandigen een nieuw concept ontwikkeld, waarmee verzekeraars nu wel instemmen. Dit concept is ook gebaseerd op collectiviteit, maar met behoud van de randvoorwaarden die gesteld worden aan zelfstandig ondernemerschap. Naar verwachting zullen naast DSW en Zilveren kruis ook andere verzekeraars dit concept omarmen. Zie: www.dezorgprofessional.nl

De ZZP-zorgondernemer in de knel?

29 juni 2016

Het aantal ZZP-zorgverleners wordt geschat tussen 8.000 en 10.000. Het merendeel van hen heeft de grootste moeite om aan opdrachten te komen. En dat wordt steeds moeilijker. Brancheorganisatie De Zorgprofessional start in september een opleiding die leidt tot succesvol ondernemerschap.

Kansen

Het paradoxale is, dat de kansen voor zelfstandige zorgondernemers groter zijn dan ooit. Maar door de vele veranderingen in de zorg is het ingewikkelder geworden om daar optimaal gebruik van te maken.

Die verandering zijn ingrijpend. De nieuwe kwaliteitswet (WKKGZ) stelt hogere eisen aan de zorgverlener. Het verdwijnen van de VAR leidt tot onrust bij opdrachtgevers en de nieuwe modelovereenkomsten sluiten nog niet goed aan op de praktijk. De belastingdienst vindt dat intramurale zorgondernemers eigenlijk in loondienst zijn. Cliënten die met PGB zorg inkopen hebben steeds meer moeite hun PGB in stand te houden. Verzekeraars weigeren contracten te sluiten met ZZP’ers.  De complexiteit van zelfstandig ondernemerschap neemt toe. En juist daar zit de zwakke schakel: de professionele zelfstandige zorgverlener moet hierin  bijgeschoold worden.

Bijscholing

De zorgondernemers doen veel aan bijscholing, maar altijd op de beroepsinhoudelijke kennis en kunde. Hoe belangrijk ook: ondernemerschap vereist ook actuele kennis en vaardigheden.
De Zorgprofessional heeft een opleiding ontwikkeld die geaccrediteerd is in het kwaliteitsregister. Met 54 punten scoort deze opleiding bijzonder hoog. Dat komt mede door de opzet van deze bijscholing: 6 modules met expertbijeenkomsten, persoonlijke begeleiding door een mentor, en een uitgebreid curriculum voor zelfstudie. De studiegids geeft uitgebreide informatie.

De opleiding start in september en opgave is nog mogelijk via opleiding@dezorgprofessional.nl (vraag hier de studiegids aan>)