De Zorgprofessional
voor elkaar

Nieuws

Hier vindt je nieuws en achtergronden over actuele ontwikkelingen in onze sector van zelfstandige zorgondernemers.

Toegang tot de nieuwsberichten vereist een inlog.
Dit omdat wij onze activiteiten doen voor alle zelfstandige zorgverleners in Nederland en dat kan alleen met jouw steun!
Sluit je daarom aan bij de community van zelfstandige zorgverleners, in jouw en en ons gezamenlijk belang! zie de info>

LAATSTE NIEUWS:    

Wiebes Wiebelt door…

Terwijl heel zelfstandig Nederland steeds meer druk uitoefent op Wiebes om de wet DBA beter te behandelen, of liever nog op te heffen, blijft Wiebes doen of er niets aan de hand is.
“Ga gewoon lekker aan het werk en gebruik de basis Modelovereenkomsten” is zijn adagio. Ook zijn tekst “er is niets veranderd dan bij de VAR” is een dubieuze one-liner.

Er is wel degelijk een probleem….
In één week zond Wiebes twee brieven aan de Tweede Kamer, totaal 22 kantjes tekst. Dat valt amper samen te vatten, maar het komt er op neer dat de Belastingdienst een mening heeft.
Het ziet er naar uit dat de Belastingdienst Wiebes aanstuurt in plaats van andersom.
En de Belastingdienst heeft een mening over de wijze waarop een zelfstandige leraar zijn geeft aan groep, de wijze waarop een verpleegkundige injecties geeft op zaal 24, welke kleding iemand draagt, en welke gereedschappen de timmerman in zijn auto heeft.
De Belastingdienst meent dat dit soort elementen onder “Gezag” valt, een woordje waar wij langzamerhand fiscaal allergisch voor worden.

Terwijl de bedoeling toch was dat er, geheel anders dan bij de VAR, royale en loyale interpretaties volgens de gebruiken per sector. Nu moet elke sector zich voegen naar een zeer enge interpretatie van een breed begrip als gezag, gebaseerd op de Arbeidswet uit nota bene 1907! Nederland flexibiliseert, de Belastingdienst interpreteert en stagneert.

Wat kunnen wij doen?
Wij beschouwen het als onze missie om, als branche- en belangenvereniging voor zorgverleners, actief hierin op te treden. Wij proberen een alliantie te vormen met andere belangenbehartigers en voerden deze week in Den Haag weer overleg om het gezags-criterium ruimer te interpreteren. Wij menen ook dat de Belastingdienst verkeerde informatie geeft over de voorwaarden van ondernemerschap. Een en ander komt op de agenda van de werkgroep die de communicatie en de toepassing rondom de DBA controleert.

Wat kun jij doen?
Zonder jouw steun komt dit niet goed! Wij hebben echt draagvlak nodig om jouw belangen te behartigen. Sluit je aan! (zie de info>)

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief

In verband met ons vernieuwde website is het archief nog leeg.