Ga naar content

Digitaal Zorgdossier

Als vereniging van zelfstandige verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders, maken wij ons sterk om samen te bereiken wat alleen niet lukt. Daar hoort ook een digitaal zorgdossier bij. De meeste aanbieders zijn erg prijzig en die kosten verhouden zich vaak niet tot het nut van zo'n dossier in jouw ZZP- praktijk.
Met DINZ hebben wij een aanbieder gevonden die een zorgdossier aanbiedt dat gemaakt is voor de ZZP’er en kleine zorginstellingen. Enkele van onze leden zijn betrokken bij de klankbordgroep om dit dossier steeds verder te verbeteren. En door ons collectief kun je de volle functionaliteit krijgen voor een scherp tarief.

DINZ - digitaal zorgdossier voor de ZZP’er

De zorg digitaliseert steeds meer. En dat is op zich een goede ontwikkeling. Het is nodig om de steeds breder wordende zorgketen te faciliteren. Zorgvragers hebben vaak verschillende zorgaanbieders, maar alle zorg draait wel om dezelfde mens. Met een digitaal dossier zijn al die zorgverleners beter met elkaar verbonden.  Je kunt sneller en makkelijker contact opnemen met andere disciplines en rapportages, onderzoeken of andere documenten delen (bijv. met de cliënt zelf, de huisarts, de psycholoog of de fysiotherapeut).
Ook de andere zorgverleners kunnen op afstand hun bevindingen in het zorgdossier van de zorgvrager rapporteren. Dat scheelt iedereen waardevolle tijd, zodat er meer overblijft voor de nodige zorg.

Van indicatie tot facturatie

Elke zorgvraag begint bij de indicatie. Hier wordt vastgelegd welke zorg de zorgvrager nodig heeft en hoeveel tijd daar tegenover staat. Deze indicatie kun je in DINZ stellen. En sterker nog: het maakt niet uit welke systematiek je voorkeur heeft. DINZ ondersteunt zowel Nanda Nic Noc als Omaha.

Op basis van de indicatie en het zorgplan ga je de zorg uitvoeren. Hiervoor heb je soms nog aanvullende documenten nodig (zoals uitvoeringsverzoeken) die je aan het dossier toe kunt voegen.


Je dagelijkse rapportage kun je ook in DINZ maken. Dan weet de collega die na jou komt gelijk wat er speelt. En heb je geen tijd omdat je gauw naar de volgende zorgvrager moet? Geen probleem je kunt ook rapporteren via de app op je mobiel.

En al die gerealiseerde zorg kun je vervolgens weer direct vanuit DINZ declareren bij de zorgverzekeraar of de cliënt. Ook dit vloeit voort uit de indicatie, zodat je hele zorgadministratie een geheel wordt.

Samenwerken met systeem

Met DINZ is het heel eenvoudig om samen te werken als team. Er is altijd een verantwoordelijke voor de zorgvraag die de bij de zorg betrokken collega’s ook toegang kan geven tot het dossier de betreffende zorgvrager. Zo kunnen zij meelezen en ook zelf in het dossier rapporteren.
Maar er is nog meer: Er is ook een cliëntlogin. Via deze weg kan de cliënt veilig en snel zijn eigen dossier inzien. Geen lange kopieersessies, lege inktcartridges of verloren USB- sticks meer…

Veiligheid voorop!

Met het complete elektronische zorgdossier voldoe je aan alle eisen vanuit de wetgeving omtrent privacy, inzage en beveiliging. Dus ook weer minder zorgen en daardoor meer ruimte voor dat wat echt telt: goede zorg!

Het klopt dat het gebruik van een ECD niet verplicht is. Wat we wel duidelijk maken, is dat dit niet op zichzelf staat. Er zijn legio eisen op het gebied van registratie, logging en informatieveiligheid (zowel bij een papieren dossier als een handmatig digitaal dossier). Om aan al deze eisen te voldoen moet je goed weten wat je doet en je flink inspannen om daaraan te voldoen zonder ondersteunende software. In de praktijk betekent dat in veel, zo niet bijna alle gevallen, dat een ECD je meer ontzorgt dan dat het kost.
André Noorlander (DINZ)

Wat zit er allemaal in het pakket?

Het zorgdossier van DINZ bestaat uit diverse onderdelen, zo genoemde modules.
Je kunt zelf kiezen welke modules je aan of uit zet. Zo regel je dat het ECD precies dat kan wat jij nodig hebt.

Aan de licenties voor deze module zijn extra kosten verbonden.
Ben jij indicatiesteller binnen De ZorgProfessional? Dan krijg jij je eerste licentie op kosten van de vereniging.

Nanda Nic Noc

Indicatiestellers kunnen de NNN-module gebruiken om digitaal de indicaties te stellen volgens de Nanda Nic Noc-methode. De module is erop gericht je efficiënt door het proces heen te begeleiden en kan door koppeling en integratie vertaald worden naar zorgleefplannen voor zowel jezelf als collega’s.

Lees meer

Omaha

Indicatiestellers kunnen ook gebruikmaken van de Omaha-methode en bijbehorende module in Dinz Web. Het is het meest gebruikte classificatiesysteem in de wijkverpleging. Met de indicatie vanuit Omaha worden aanknopingspunten voor het zorgplan gegenereerd. Door een koppeling met de module Zorgleefplan of collega’s kunnen de resultaten meteen vertaald worden en kan de zorgverlener hierop rapporteren.

Lees meer

Zorgleefplan

De module Zorgleefplan is een volledig ingericht Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Je kunt met deze module zelf inrichten hoe dit zorgleefplan er voor de cliënten uitziet en naar aanleiding hiervan rapporteren. De module is geïntegreerd met andere modules die je kunt gebruiken in Dinz Web. Zo kun je met deze module bijvoorbeeld rapporteren op cliëntactiviteiten die behoren bij de verschillende declaratiemodules.

Lees meer

Zelfredzaamheidmatrix

Een andere methode van rapporteren dan het Zorgleefplan is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze module is erop gericht om de methodiek van de zelfredzaamheidsmatrix te ondersteunen. De zelfredzaamheidsmatrix is een instrument waarmee behandelaars en begeleiders eenvoudig en volledig de zelfredzaamheid van cliënten kunnen beoordelen. Deze methode is veel terug te zien als een vereiste in de maatschappelijke dienstverlening als toewijzingsinstrument.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Met de module Zorgverzekeringswet (ZVW) kun je declareren naar de verschillende zorgverzekeraars. Dit kan middels een directe verbinding met VECOZO. Ook is het mogelijk om papieren facturen uit te draaien.

Nadat je de cliënt(en) hebt ingevoerd kun je een COV-check uitvoeren om te kijken onder welke polis de cliënt valt, zodat je zeker weet dat je naar de juiste partij declareert. Dinz draagt zorg dat de declaraties altijd voldoen aan de eisen van alle zorgverzekeraars.

Lees meer

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Ook voor cliënten die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kun je met gebruik van Dinz Web declareren. Wij hebben ook regelmatig contact met gemeentes en kunnen de declaraties aan alle verschillende eisen laten voldoen. Door een directe link met VECOZO kunnen declaraties digitaal worden verstuurd.

Lees meer

Jeugdwet

Voor minderjarige cliënten kan er gedeclareerd worden middels de module Jeugdwet (JW). Hiermee kun je het gehele declaratieproces doorlopen en direct veilig via VECOZO de declaraties naar de gemeente(n) sturen.

Lees meer

Wet langdurige zorg (WLZ)

Declareren naar het zorgkantoor voor cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kun je doen met de module WLZ. Het gehele declaratieproces kan met deze module worden doorlopen. Van indicaties ophalen tot cliëntactiviteiten declareren. Allemaal in directe en beveiligde verbinding met VECOZO.

Lees meer

PGB/particuliere zorgverlening

Er is ook een module binnen Dinz Web die gericht is op het aanmaken van facturen voor cliënten die gebruikmaken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of de zorg zelf betalen. Je kunt op een overzichtelijke manier de zorgmomenten bijhouden en op een duidelijke wijze factureren naar de cliënt. De facturen en specificaties voldoen aan de eisen van de sociale verzekeringswet.

Kraamzorg

De module Kraamzorg ondersteunt kraamverzorgenden direct in het werkproces. Van inschrijving en zorgovereenkomst tot LIP-formulier en declaratie.

Aan het gebruik van de module Kraamzorg zitten extra kosten verbonden. Deze bedragen €25,- per maand.

Lees meer

App

Dinz Web gebruik je via een webbrowser, maar voor het gemak van jou (en je collega's) is er ook een mobiele versie van Dinz Web.
Deze app beschikt over minder functionaliteiten en is echt gericht op de snelle handelingen terwijl je bij een cliënt is. Je kunt hierbij denken aan: cliëntgegevens inzien, rapporteren op cliëntactiviteiten en de routeplanning inzien. Zo kun je bij de cliënt vandaan meteen naar huis.

Lees meer

Financieel

Ook de boekhouding kun je direct binnen Dinz Web regelen. Door een integratie met de declaratiemodules worden de goedgekeurde bedragen van de declaraties meteen op de juiste plaats te staan. De module is ook losstaand als boekhoudprogramma te gebruiken.

Lees meer

Cliëntlogin

Zorgvragers hebben het recht om in te zien welke gegevens over hen gedocumenteerd worden. Daarom is er binnen Dinz Web ook een mogelijkheid voor cliënten om in te loggen. Via de app kan de zorgvrager bijvoorbeeld de eigen gegevens inzien en berichten ontvangen van en versturen naar de zorgverlener. Tevens kan de zorgvrager de geplande zorg accorderen en geleverde zorg evalueren. Deze functionaliteit kunt je als Dinz Web gebruiker gratis aan je zorgvragers aanbieden.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je een eenvoudig aanmelden via De ZorgProfessional.

  1. Download het aanmeldformulier.
  2. Vul hem helemaal in.
  3. Mail hem naar administratie@dezorgprofessional.nl.