De Zorgprofessional
voor elkaar

Deelnemersvoorwaarden Zorg-Community

Aanleiding en missie
De Zorg-Community is opgezet naar aanleiding van verschillende verzoeken, impulsen en bijeenkomsten uit de sector van zelfstandige zorgverleners. Daarbij is vastgesteld, dat er geen branche-organisatie is van zelfstandige zorgverleners. Hun belangen worden dus niet optimaal behartigd. Ook blijkt de behoefte aan actuele informatie op het gebied van wet- en regelgeving groot te zijn.
Als coöperatieve vereniging hebben wij deze missie op ons genomen. Het doel is een maximale deelname van zorgverleners en een krachtige partij te worden bij de beleidsmakers in de zorg.

Lidmaatschap
Elke zelfstandige zorgondernemer, ongeacht aard en niveau van zijn/haar expertise, alsmede partners en supporters uit de sector, kunnen deelnemen in de Zorg-Community. Er zijn geen kwaliteitscriteria. Zolang onze doelstelling wordt ondersteund en hieraan een actieve bijdrage wordt geleverd kan ieder zich aanmelden. Het werven van collega’s wordt gestimuleerd om de gewenste massa te bereiken, waardoor de community gesprekspartner wordt bij beleidsontwikkelingen in de zorg. Deelnemen in de Zorg-Community geeft  geen eigenaarsrechten, noch stemrecht, in de coöperatieve vereniging.

Aanmelding
Lid worden kan alleen via de korte en snelle registratie via de website. Daarmee wordt ook direct de toegang ontsloten tot het besloten community-deel van de website, zoals nieuwsitems en actualiteiten. Het spreekt voor zich dat wij de door jou opgegeven persoonsgegevens in een beveiligde database opslaan, conform de privacywetgeving (AVG).

Contributie
De contributie bedraagt € 59,95 inclusief BTW per 12 maanden. Dit wordt automatisch verlengd na verloop van de (dynamische) termijn van 12 maanden. Opzeggen kan tot 1 maand voorafgaande aan de datum van verlening.

Verwachtingen en content.
Het bestuur en beheer van de community zal zich inspannen zo maximaal mogelijk informatiestromen op gang te brengen en te houden op het gebied van beroepsinhoudelijke en ondernemers-specifieke wet- en regelgeving. Ook adviezen, tips, voordelen en dergelijke kunnen daarin worden meegenomen. Tevens worden regionaal frequent  bijeenkomsten gehouden die in de agenda worden opgenomen.

Het lid wordt gevraagd actief deel te nemen in de community door feed-back te geven, bijeenkomsten bij te wonen en waar mogelijk eigen expertise in te brengen.

De Klachtenregeling
De klachtenregeling die wij binnen onze organisatie hebben ingericht is professioneel en voldoet aan de wettelijke eisen. Deelnemers in de Community mogen zonder meerkosten deelnemen. Wij verstrekken een bewijs van deelname in de klachtenregeling, uiterlijk 14 dagen na aanmelding en de ontvangst van je betaling van het lidmaatschap. Deze is geldig tot de einddatum van je lidmaatschap en per 12 maanden automatisch verlengd en opnieuw bevestigd.

Beeldmerk en rechten
Het is niet toegestaan om het woord- of beeldmerk van de Zorg-Community en van De Zorgprofessional te voeren in welke vorm dan ook. Alle rechten zijn voorbehouden.

Opzegging
Opzeggen is mogelijk tot 1 maand voorafgaande aan de einddatum. Deelnemerschap eindigt tevens door natuurlijke dan wel wettelijke condities zoals overlijden, faillissement of wanbetaling. Daarnaast kan het deelnemerschap ook eindigen in het uitzonderlijke geval dat het bestuur vaststelt dat gedragingen van het lid tegen de missie van de vereniging in gaan.

Contact
Vragen over dit reglement of andere organisatorische dan wel inhoudelijke onderwerpen kunnen gericht worden aan: info@dezorgprofessional.nl

Hoe coöperatief ben jij?

Een ledencoöperatie betekent "voor elkaar en met elkaar", zonder winstoogmerk. De kosten van de klachtenregeling zijn erg meegevallen de afgelopen drie jaar. Dus: per november 2018 is de prijs met ruim 20% verlaagd!