De Zorgprofessional
voor elkaar

KIWA-Keur krijgt grote update

31 augustus 2018 10:19:21

Voor alle zorgverleners met Kiwa “Mijn Keurmerk” is er goed nieuws: het keurmerk krijgt een uitgebreide update. Er wordt de laatste hand gelegd aan verschillende verbeteringen:
- de keur wordt uitgebreid met alle componenten die de wet Wkkgz voorschrijft aan zorgverleners
- ook aspecten van verantwoord ondernemerschap worden toegevoegd
- het bedieningsgemak en de vormgeving worden vernieuwd
- de ICT op de achtergrond wordt efficiënter en nieuwe functies worden toegevoegd.


Wij kregen voortijdig inzage in deze ontwikkeling en er wordt goed overlegd met het werkveld.
Hoewel tussen KIWA 2.0 en de nieuwe HKZ er zeker verschillen zijn, betekent dit inhoudelijk dat beide in principe gelijkwaardig zijn. Ook verzekeraars en opdrachtgevers zullen binnenkort worden geïnformeerd van deze nieuwe standaard.


Binnenkort ontvangen alle deelnemers van “mijn keurmerk” informatie over de nieuw toe te voegen documenten, zodat per 1 januari a.s. het keurmerk weer geactualiseerd kan worden.
De aanpassingen in het Keurmerk leiden niet tot verhoging van het tarief. De deelnemers worden jaarlijks opnieuw getoetst, zodat het keurmerk altijd de actuele status heeft.