De Zorgprofessional
voor elkaar

Kan de ZZP'er nog declareren bij de verzekeraar?

28 augustus 2018 15:24:32

Deze vraag staat centraal na de rechterlijke uitspraak waarbij Zilveren kruis groen licht kreeg om de “ongecontracteerde zorg” drastisch te beperken dan wel onmogelijk te maken. Geen declaraties meer door de ZZP'er maar via een factuur aan de cliënt. Geen betaalovereenkomst, geen akte van sessie en: vooraf moet de cliënt toestemming vragen. Een slechte en trieste ontwikkeling, zowel voor cliënten als voor kleinschalige zorgverleners.

Dus: naar een ZZP-coöperatie?
Verzekeraars eisen een samenwerkingsverband van ZZP’ers, die zich samen als instelling laten registreren en dan contracteren volgens een flink pakket zware voorwaarden. Er zijn daardoor al een aantal coöperaties opgericht die inderdaad een contract hebben gekregen. Maar: volgens de belastingdienst ben je onderaannemer, en dat is niet wenselijk!
 

Het alternatief
De Zorgprofessional heeft een ander concept ontwikkeld, waarbij jij de zorgaanbieder bent en jij, samen met alle collega’s in de coöperatie, de inkoop bundelt: het is een inkoopcollectief en geen zorginstelling! Dit hybride concept is door alle partijen goedgekeurd, inclusief de belastingdienst.
 

Waarom doen wij dit?
Sinds 2010 behartigen wij de belangen, niet alleen van onze leden, maar van alle ZZP-zorgverleners in het land, werkzaam in de verpleging, verzorging, begeleiding en kraamzorg.
Dit betekent een actieve lobby, informatie-uitwisseling, conceptontwikkeling en services. Dat alles zonder winstoogmerk.
 

Meer weten?
Kijk op onze infopagina over lidmaatschap, meld je aan of stel je vragen.