De Zorgprofessional
voor elkaar

Uitspraak Hoger Beroep einde van ongecontracteerde zorg?

11 juli 2018 08:53:00

In de zaak van Stichting Zorgrecht versus Zilveren Kruis ging het om de drempels die de verzekeraar opwerpt om ongecontracteerde zorg zo goed als onmogelijk te maken. De keuzevrijheid van de cliënt zou daarmee in het geding zijn. Na de positieve uitspraak van de rechtbank in Utrecht eerder dit jaar vernietigde het gerechtshof in Arnham het vonnis bij het Hoger Beroep op 10 juli jl.

Wat betekent dit voor de ZZP’er?
Zilveren Kruis: “het gaat ons er niet om de ZZP'er uit de markt te drukken, wij hebben hen zelfs hard nodig. Ook kleine zorginstellingen kiezen steeds vaker voor ongecontracteerde zorg. Dat is om meerdere redenen ongewenst.”
Zonder nu die discussie hier opnieuw te voeren is het vonnis een feit. Ook andere verzekeraars zullen hierop anticiperen. Het scenario wat wij in augustus 2017 schetsten wordt steeds meer werkelijkheid: ongecontracteerde zorg wordt moeilijker en misschien wel onmogelijk gemaakt. Ook de politiek dwingt het beleid in die richting. De ZZP'er moet dus op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen!

Collectiviteit
De meeste verzekeraars vinden dat ZZP’ers zich collectief moeten verenigingen tot een Wtzi-erkende instelling. Er zijn al tientallen van dergelijke coöperaties opgericht. Het lijkt te werken, maar ook hier doemt een gevaar op: per saldo is de ZZP'er dan onderaannemer van zijn of haar coöperatie, en dat is fiscaal geen duurzame constructie.

Het hybride model
Al ruim 4 jaar werkt De Zorgprofessional aan een hybride zorgmodel. De kunst is de wensen en voorwaarden van verzekeraars zodanig in te richten dat ook de fiscus akkoord gaat. Onze visie is: geen onderaannemerschap, elke cliënt is de eigen cliënt van de ZZP’er. En dat is nu operationeel!
Het leidt tot een sterke aanwas van nieuwe leden in onze coöperatie.

Duurzaam
Ja, er zijn nog hindernissen en drempels. De ZZP'er moet aan 30 criteria voldoen, maar dat is niet onmogelijk. En de verzekeraar geeft ons een budgetplafond, dat is al 100% verbruikt. De tarieven als “nieuwe aanbieder” zijn nog te laag. Nog veel te onderhandelen dus, maar de trend is gezet: de ZZP'er kan zelfstandige zorgaanbieder zijn!