De Zorgprofessional
voor elkaar

Opvolger voor de DBA: “De bewuste keuze moet centraal staan”

30 april 2018 21:26:00

Voor zelfstandige ondernemers is het een groot probleem, dat zij altijd hun zelfstandigheid moeten bewijzen. Instanties, en dan met name de belastingdienst, kijken pas achteraf of een werkende echt wel ondernemer was of niet toch (volgens hun) eigenlijk werknemer.
De zorg is een van de sectoren waar dit heel erg speelt, zoals we jongstleden weer hebben gelezen.

Om dit probleem aan te pakken, vond op 19 april jl. in Den Haag een gezamenlijk overleg plaats van de leden van PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) en MKB Nederland. De ZorgProfessional vertegenwoordigd de ZZP’ers in de zorg binnen PZO en was dus ook op dit overleg aanwezig.

Een voorstel dat men aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil voorleggen is een “Ondernemersovereenkomst”.
Deze overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gesloten, moet het bestaan van een dienstverband uitsluiten. Dat betekent: Als er zo’n overeenkomst rechtsgeldig bestaat tussen partijen kan er dus nooit sprake zijn van een al dan niet fictieve dienstbetrekking. Dit moet dus de onzekerheid wegnemen voor beide partijen.

Wat houdt de "Ondernemersovereenkomst" dan in?

Een ondernemersovereenkomst ontstaat wanneer opdrachtgever én opdrachtnemer een bewuste keuze maken om de ondernemersovereenkomst per opdracht te sluiten. De opdrachtgever doet er goed aan om zich te vergewissen of de keuze echt wel bewust is. Hiervoor worden een aantal indicatoren vastgelegd.

Uiteindelijk kan alleen een rechter de ondernemersovereenkomst voor ongeldig verklaren als een van de twee partijen (met name de opdrachtnemer) zich beroept op een wilsgebrek, dat de keuze dus niet bewust was. Dat betekent dat de belastingdienst in principe niet meer mag oordelen dat er sprake is van een arbeidsrelatie als een ondernemersovereenkomst bestaat.

Dit zou een groot dilemma voor de zelfstandige ondernemer wegnemen: Waar de arbeidswet (van 1917) nu nog ervan uitgaat dat je maar op één manier je werk kunt doen en je brood kunt verdienen, namelijk in dienstverband, zijn er straks (vanaf 2020) twee mogelijkheden: (1) als werknemer of (2) als ondernemer.

Ben ik dan altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Er moet wel nog aangemerkt worden dat dit voorstel alleen betrekking heeft op de arbeidsrechtelijke gevolgen. Je bent in ieder geval niet meer werknemer waardoor er sowieso geen loonheffingen of werkgeversheffingen meer van toepassing zijn. Of je inkomsten daadwerkelijk “winst uit onderneming” zijn en niet toch misschien het “resultaat van overige werkzaamheden”, dat is dan nog steeds niet gezegd. Maar dat ligt wel binnen je eigen invloedsfeer en je eigen handelen m.b.t. hoe jij optreed als ondernemer.

Het lijkt misschien wel een kleine stap, maar juridisch gezien is het letterlijk een stap van meer dan honderd jaren ontwikkeling. En het is de eerste stap naar een eigen status voor de ondernemer en dus ook de zzp’er.