De Zorgprofessional
voor elkaar

Individuele contractering van zzp’ers in de zorg komt terug

2 april 2018 08:35:00

In haar gisteren gepubliceerd inkoopbeleid maakt verzekeraar VGZ bekend, dat zzp'ers die in de wijkverpleging werken, zich loop van dit jaar kunnen inschrijven voor een contract voor 2019.
Deze zorg [van zzp’ers] voldoet duidelijk in een behoefte en we willen onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg.” 

Het heeft jaren van lobbyen en het zoeken naar verbinding nodig gehad, maar ook voor de verzekeraar is de toegevoegde waarde van de zzp'er duidelijk bewezen: “Een deel van de niet-gecontracteerde zorg, heeft te maken met zzp-ers die zorg verlenen aan onze klanten. De betreffende zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten. Deze zorg voldoet duidelijk in een behoefte en we willen onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg.”
Een contract“...geeft houvast voor zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten en het past in ons streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan.

Wat zijn de voorwaarden?

Wij weten op dit moment nog niet, wat de precieze voorwaarden voor jou als contractant zijn. VGZ zegt wel toe dat deze voorwaarden voor 1 juli bekend zullen worden. “We bekijken gezamenlijk op welke wijze we (een deel van de) zzp-ers zorg zouden kunnen laten leveren op basis van een overeenkomst met VGZ.
Wat wel duidelijk is, is dat het contract in principe ingaat per 01 januari 2019, maar dat jij ook in de loop van het jaar kunt instromen.
Sommige voorwaarden voor de contractering van zorginstellingen zijn voor ons als ZZP’ers niet haalbaar, bijvoorbeeld de WTZi- erkenning. En sommige kwaliteitseisen uit de wet WKKGZ zijn voor de ZZP’er anders dan voor instellingen.
Daarnaast hebben wij ook onze heel eigen uitdagingen op het vlak van doelmatigheid en continuïteit. Het ligt dan ook voor de hand, dat er aparte criteria moeten komen voor de contractering.

Wil jij wel een individuele contract?

Op het eerste gezicht is het natuurlijk geweldig dat VGZ als eerste van de verzekeraars de stap neemt om individuele contractering mogelijk te maken. De vraag is nu natuurlijk aan jou: Wil jij wel zo’n individuele contract? Je zou tenslotte ook gewoon niet- gecontracteerd kunnen leveren.
Echter ligt deze niet- gecontracteerde zorg elk jaar opnieuw onder vuur. De laatste poging van verzekeraar Zilveren Kruis is nog steeds niet de wereld uit. En juist VGZ wil hier zelfs aansluiten. Of hier een verband bestaat met hun zoek naar een vorm van contractering, is nog niet duidelijk.

Wij zien een geschikte vorm van contractering op de lange termijn als de beste oplossing voor alle betrokken partijen (de zelfstandige, de verzekerde en de verzekeraar). Wij zien het besluit van VGZ dan ook als een juiste stap in de juiste richting en hopen als vereniging van zzp’ers in de zorg gezamenlijk met deze en andere verzekeraars een goede weg te vinden. Zodat het voor zorgvragers mogelijk wordt en blijft om vrij te kiezen door wie zij zorg willen ontvangen.
Hiervoor hebben jouw hulp nodig. Laat ons weten of jij zo’n contract zou willen en hoe die volgens jou eruit zou moeten zien.?