De Zorgprofessional
voor elkaar

Zorg in Natura -
bereikbaar voor de ZZP-zorgverlener

CONTRACT MET ZORGVERZEKERAARS

Veel ZZP’ers in de zorg leveren zorg in de vorm van PGB of ongecontracteerde declaraties. De trend is al enkele jaren dat deze vormen van zorg beperkt worden in de zorgpolis of in de betaalvoorwaarden bij de verzekeraars. Het voorstel van verzekeraars om als coöperatie een WTZI-erkende instelling te worden hebben wij altijd afgewezen. Het is fiscaal geen waarborg voor zelfstandig ondernemerschap.
Onze visie als De Zorgprofessional is dat mensen gewoon een gelijkwaardige keuze moeten kunnen maken tussen zorg door een gevestigde instelling of zorg door "hun eigen" zelfstandige zorgverlener(s). Voor de zorgverlening moeten dan ook dezelfde voorwaarden mogen gelden omtrent o.a. kwaliteit, professionaliteit en financiering.

Er is daarom dan ook een nieuw concept ontwikkeld door het bestuur van de Zorgprofessional, met erkenning van de overheid . De verzekeraars omarmen nu dit nieuwe concept:
een geweldige impuls voor verantwoord zelfstandig zorg-ondernemerschap.

Wie kan hierin deelnemen?

Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden: verzekeraars willen 100% zekerheid en borging van kwaliteit. Het is daarom nodig dat er een strakke screening plaatsvindt en dat de zorgondernemer zijn organisatie hierop moet inrichten. Dit is een zorgvuldig traject wat wij met ieder persoonlijk doorlopen. Er zijn ook kosten aan verbonden: er wordt immers een compleet nieuw zorgbedrijf ingericht met faciliterende functies.

Om mee te kunnen doen moet je wel lid zijn van onze coöperatie.
Ben je nog geen lid ? Dan kun je je hier aanmelden.

Welke verzekeraars?

Op dit moment zijn de contracten definitief met DSW zorgverzekeringen (en hun submerken), met Zilveren Kruis Achmea (en hun submerken) en met Menzis (en hun submerken).
Met andere verzekeraars lopen de onderhandelingen nog.

Bij Zilveren Kruis en Menzis is het budgetplafond voor 2018 al bereikt.
We werken er hard aan om na de zomer een verhoging van het plafond te krijgen en dat er volgend jaar meer ruimte is voor jou.

Informeer je

Wil je meer weten over de werkwijze, de voorwaarden, de kosten en de tarieven: wij zijn momenteel een infodossier aan het schrijven wat mede gebaseerd is op de wensen die verzekeraars aan de zorgverleners stellen.

Vul onderstaand formulier in en je ontvangt ons info- dossier via de email.

 

Adviseer tijdig je client!

Nu de polissen voor 2018 gepubliceerd zijn, is het verstandig je goed te oriënteren bij welke verzekeraar jouw cliënt het beste uit is. Ruim 10.000 ZZP'ers worden daarmee polis-adviseur voor die verzekeraars die de vrije keuze waarborgen!

CONTRACTERING 2018

Wij verwachten met enkele zorgverzekeraars een contract te kunnen sluiten voor 2018!
En wel zodanig dat er geen sprake is van onder-aannemerschap.

Dit is beschikbaar voor de leden van de coöperatie.

Werken met correcte Modelovereenkomsten.

Veel opdrachtgevers en intermediairs werken met verouderde overeenkomsten die niet voldoen aan de wet DBA.
Check de juiste overeenkomst op de website van de belastingdienst
en maak bezwaar op de punten die niet correct zijn!
Toon je ondernemerschap!