De Zorgprofessional
voor elkaar

ONVZ noemt ongecontracteerde zorgverleners frauduleus

30 september 2019 16:00:00

In een nieuwsbrief en op de website van ONVZ worden cliënten aangespoord geen zorg af te nemen van niet-gecontracteerde partijen. Zij doen daarbij een beroep op de gegevens van Vektis, waarin ongecontracteerde zorg zeer ondoelmatig is: gemiddeld 38 uur per maand in plaats van het landelijk gemiddelde van 14 uur per maand. Er worden “dus te veel uren gedeclareerd”.

Dit soort ruwe gemiddelden worden nu misbruikt voor wat ONVZ de “ongezouten waarheid” noemt.
Wij wijzen er al langer op dat dit geen juist beeld geeft van de rechtmatige zorg die vele zelfstandigen bieden. Zij worden streng gecontroleerd, zowel vooraf bij de indicatiestelling als achteraf bij materiële controles. Om de cliënt nu als poortwachter in te schakelen is een hopeloze actie gebaseerd op onvolledige informatie.

Het bericht naar de cliënten wordt nog verder opgeblazen door het onderzoek van Follow The Money er bij te halen, waarbij overmatige winsten van kleine zorginstellingen ontdekt werden.
Allemaal waar, maar niet maatgevend en dus zwaar belastend voor elke zorgverlener die zich 200% inspant om goede zorg te waarborgen.

Het tegenovergestelde is juist de ongezouten waarheid:

  1. ONVZ biedt alleen restitutiepolissen, dus een contract is niet noodzakelijk en keuzevrijheid van de cliënt staat voorop.
  2. ongecontracteerde zorgverleners krijgen de zwaardere cliënten toegewezen
  3. de mindere doelmatigheid wordt door verzekeraars zelf gecreëerd (selectie van cliënten door instellingen)
  4. ongecontracteerde zorgverleners ontvangen een lager tarief
  5. zij vormen een belangrijk en waardevolle aanvulling in de schaarste van zorgverleners
  6. zorgverzekeraars dienen deze omvangrijke beroepsgroep beter in te zetten
  7. fraude moet worden bestreden, maar wantrouwen is een verkeerd uitgangspunt
  8. elke zorg wordt vooraf onafhankelijk geïndiceerd, overuren zijn niet declarabel
  9. de rechtmatigheid van de zorgzwaarte mag inhoudelijk ter discussie staan maar niet vooraf als frauduleus worden bestempeld.

Wij staan open voor elk redelijk gesprek over dit onderwerp met alle partijen, maar dergelijke publicaties zonder overleg met de sector zelf zijn teleurstellend.

Lees hier het bericht van ONVZ:

https://www.onvz.nl/over-onvz/nieuws-en-pers/nieuws-en-persberichten/20-09-2019-onvz-heeft-extra-aandacht-voor-misstanden-in-wijkverpleging-en-ggz