De Zorgprofessional
voor elkaar

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

15 maart 2019 14:14:00

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, ZN en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving (AMvB). Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit bekend gemaakt via onder andere de website van het BIG-register.

Minister Bruins heeft de IGJ ook gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer totdat het overleg en de besluitvorming over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld, is afgerond en er voldoende tijd is geboden om de verplichting uit te voeren. Lees op de website ook de brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer. Lees meer...