De Zorgprofessional
voor elkaar

VGZ contracteerd 2019 ook ZZP'ers - voor ZVW én Wlz

30 oktober 2018 10:02:00

Naast Wlz- zorg (hierover berichtten wij al op 25 oktober),  kun je vanaf 2019 ook ZVW- zorg voor cliënten die bij VGZ of een van de submerken verzekert zijn declareren via De ZorgProfessional. 
Op het beslissende gesprek gisteren in Eindhoven, waar onze Voorzitter Karel Hoenderdos en onze directeur Wim van den Berg aanwezig waren, heeft VGZ een contract toegezegd. 

De teller voor verzekeraars die ZZP'ers via De ZorgProfessional contracteren staat daarmee al op 4, waarbij 3 van de 4 grootste verzekeraars van Nederland. Dat komt overeen met 70,8% van alle verzekerde Nederlanders (op basis van cijfers uit 2017).

Ons concept van collectieve inkoop via de coöperatie, maar volledig zelfstandige uitvoering door de ZZP'er, valt dus in de smaak van steeds meer zorgverzekeraars.
Wij zien dit als een zinvol en duurzaam alternatief voor de niet- gecontracteerde zorg die steeds verder ingeperkt wordt.
Het laat na onze overtuiging ook zien, dat verzekeraars geen hekel aan ZZP'ers hebben, zoals soms wordt gesuggereerd, maar dat zij het model van de niet- gecontracteerde zorg, zoals dit nu georganiseerd is, als niet duurzaam beschouwen.

Het is ons doel en streven dat de ZZP'er in de zorg een gelijkwaardige positie in het Nederlandse zorgstelsel krijgt en dat zorgvragers vrij kunnen kiezen voor een ZZP'er aan hun bed, zonder dat zij daarvoor financieel afgestraft worden.

Is dit ook jouw doel en wil jij ons steunen, meld je dan aan als lid.