De Zorgprofessional
voor elkaar

Belangenbehartiging: wat houdt ons bezig?

28 oktober 2018 08:26:00

Als branchevereniging behartigen wij de belangen van alle ZZP’ers in de zorg die verpleging, verzorging, begeleiding of kraamzorg aanbieden. Dat doen wij sinds 2010 en er is al veel bereikt.
Wij volgen belangrijke dossiers in de arbeidsmarkt en in de regelgeving van de zorgverlening.

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Het blijkt dat het beroepsprofiel niet sluitend is voor de solistische zorgverlener. Bij het opstellen daarvan heeft V&VN met onze beroepsgroep geen rekening gehouden. Wij gaan nu deelnemen aan de evaluatie die door V&VN wordt georganiseerd en wij hopen de specifieke knelpunten die zelfstandigen ondervinden op de agenda te krijgen.

Ook verzekeraars zijn nog niet gewend (of niet bekend) met de wijze waarop de zelfstandige wijkverpleegkundige indiceert, ten behoeve van cliënten bij ZZP’ers. Als een indicatie te hoog is gesteld en er een terugvordering wordt gevraagd is de zorgverlener hiervoor volledig aansprakelijk. Dat is een scheve verantwoordelijkheid. Wij hebben hierover contact met de NZA en hopen op meer duidelijkheid. Wij vroegen ook aan  een specialist inzake de beroepsaansprakelijkheids-verzekering of en zo ja hoe de aansprakelijkheid is gedekt als er te hoge indicaties zijn gesteld. (Nog geen antwoord bekend)

BIG HERREGISTRATIE

Een van onze leden wees ons op de volgende handicap bij de herregistratie BIG: “als er een controle komt dan moet ik een accountantsverklaring hebben waaruit blijkt dat mijn opgegeven uren juist zijn samengesteld. Maar ik heb geen accountant…”
Goed punt! Sterker nog: geen enkele accountant zal zo’n verklaring afgeven. Wij hebben eerder al over andere aspecten met het CIBG contact gehad, omdat hier onvoldoende rekening is gehouden met de praktijk van de solistische zorgverlener. Wij verwachten hierbij geen problemen, maar als dat zo is houdt ons op de hoogte.

ONGECONTRACTEERD DECLAREREN

Na de rechtszaak van Stichting Zorgrecht tegen Zilveren Kruis zijn per 1 september de strakke voorwaarden van Zilveren Kruis weer ingevoerd: vooraf moet de cliënt een machtiging aanvragen, de factuur gaat naar de cliënt, geen akte van cessie. Per 1 januari zullen ook andere verzekeraars deze route gaan invoeren. Wij steunen elk bezwaar hiertegen, maar de realiteit dwingt ons te handelen en wij hopen in 2019 gecontracteerd te zijn bij de vijf grootste verzekeraars.
Wij hebben hiervoor een uniek concept ontwikkeld, wat jouw zelfstandigheid 100% waarborgt.
Volledig lidmaatschap van onze coöperatie is echter een voorwaarde.

KEURMERKEN

Na de introductie van het HKZ-ZZP keurmerk eerder dit jaar (ingaande 1-1-2019) is ook KIWA ver gevorderd met een update van het Kiwa “Mijn Keurmerk”. Beide keurmerken kennen voor- en nadelen, in oktober zal een inhoudelijke vergelijking mogelijk zijn. Wij horen van verzekeraars dat er geen specifiek keurmerk verplicht gesteld kan worden, wel “een keurmerk”. VGZ is de eerste die dit beschrijft. Zilveren Kruis zal geen keurmerk eisen.