De Zorgprofessional
voor elkaar

Klachten- en Geschillenregeling
in prijs verlaagd

Als coöperatieve vereniging delen wij kosten en baten.
Weinig klachten en hoge cliënt tevredenheid betekent veel voordeel voor jou!

Lees meer over jouw voordelen...

Gecontracteerde zorg leveren

Onze coöperatieleden vormen samen een inkoop-collectief bij verzekeraars en zorgkantoren om gecontracteerde zorg te kunnen leveren. Het is een uniek concept in ons land waarbij jij als ondernemer zelf de zorgaanbieder bent! 
Helaas zijn de budgetten nog beperkt, maar wij werken aan uitbreiding zodat het aatal deelnemers kan groeien. 

Wlz-zorg kun je nu ook als ZZP'er declareren!

Dit is een nieuwe stap in ons streven naar collectieve inkoop van zorg voor onze leden! Naast de ZVW-contracten bij verzekeraars is het eerste WLZ-contract met een zorgkantoor gesloten. Deze stap is gezet op dringend verzoek van diverse leden, die wij hiermee mogen feliciteren! Het gaat hier om zorgregio’s van zorgkantoor VGZ:

 • Midden-Brabant
 • Noordoost-Brabant
 • Nijmegen
 • Noord- en Midden-Limburg
 • Midden-Holland
 • Waardenland
 • Noord-Holland Noord

De WLZ wordt steeds belangrijker omdat cliënten langer thuis blijven of wachten op een plaats in een zorgcentrum. Het blijkt dat verzekeraars er steeds sterker op toezien (en aandringen) dat WLZ-zorg niet aan de verzekeraar kan worden gedeclareerd. Een lastige discussie, maar dat grensgebied bespreken wij ook met al onze indicatiestellers.

Nu deze 7 zorgkantoren gecontracteerd zijn gaan wij door met het kralen rijgen van de overige zorgkantoren.

Ondersteun deze ontwikkeling en vergroot jou mogelijkheden
Meld je aan als lid!

Laatste nieuws:
kan de ZZP'er nog declareren?

Nu Zilveren Kruis (en andere verzekeraars) na een rechterlijke uitspraak de "ongecontracteerde zorg" mag beperken (en bemoeilijken) is de vraag welke speelruimte de ZZP'er nog heeft om cliënten te verzorgen zonder administratieve rompslomp. 
Lees hier onze visie over duurzaam zorgondernemerschap.

Klaar voor de nieuwe Privacywet?

De Europese Pricacywet (de AVG) roept nog steeds vragen op. Dit heeft effect op jouw eigen privacyregelement, je zorgdossier en de wijze waarop jij de privacy van personen waarborgt. 

Het betekent niet alleen dat je dit op papier goed communiceert, ook je interne organisatie, je dossiervoering, je website en je emails vereisen een beveilgde omgeving. 
En: het moet volledig gedocumenteerd beschreven worden.... Wij werken aan een dossier met tips, do's en don'ts zodat je helemaal privacy-proof bent!

De Nieuwe ZZP-zorgverlener volgens de WKKGZ

De doelstelling van onze branchevereniging voor zorgprofessionals is een professionele standaard te ontwikkelen en die ook te faciliteren. Na de transitie van de zorgwetten is nu de zorgprofessional zelf het onderwerp van verbetering.

Wettelijk verplicht en bij ons goed geregeld:

 • Voordelige Klachtenregeling nieuwe stijl (door VWS erkend!)
 • MIC (incident) – meldingen


Daarnaast van groot belang voor onze sector:

 • actieve lobby en belangenbehartiging
 • up-to-date informatie voor jouw bedrijfsvoering

Maar er is meer wat de WKKGZ voorschrijft.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en sluit je aan bij je collega’s zodat wij een krachtige organisatie worden van zelfstandige zorgprofessionals! Zonder jouw deelname blijven wij achter de feiten aanlopen. Get organised!

Hoe coöperatief ben jij?

Wist je dat jij meer dan 30.000 collega's hebt? En wist je dat 90% daarvan niet op de hoogte is van ontwikkelingen in ons beroep en bedrijf? Nu kun jij natuurlijk niet die 90% overtuigen of veranderen. Maar jij kunt wel het verschil maken! Sluit je aan!

Ben jij bekwaam?

Natuurlijk denk je dat, maar...
Als zelfstandig ondernemer in de zorg is er meer nodig dan je beroepskwaliteit. De wet WKKGZ, de wet DBA en het aanstaande nieuwe keurmerk HKZ-ZZP-zorg is heel andere kost!

Start is 19 september!

Onze maatwerk Opleiding Ondernemerschap is helder, coachend, praktisch en: uiterst noodzakelijk voor bekwaam zelfstandig zorg-ondernemerschap.

Vraag NU de studiegids aan!
Lees meer>

Lid worden is belangrijk!

De Zorgprofessional is de Brancheorganisatie van professionals in de zorg die samen werken aan een volledig, kwalitatief, verantwoord en deskundig ondernemerschap. Dit is collectief ondernemerschap met veel voordelen. Wij kennen een basislidmaatschap en een full-service-lidmaatschap. Aan jou de keus!

Onze High Five:

 • Beroepskwaliteit: aantoonbaar de beste kwalificaties in de zorg 
 • Informatievoorziening:nieuwe wet- en regelgeving snel op orde?
 • Belangenbehartiging: wie komt er anders op voor jouw belang?
 • Services: alle documenten en dossiers die wij samen nodig hebben.
 • Ondernemerschap: hoe versterk je dat? 

Sluit je aan!

Wij kennen twee soorten lidmaatschap:

Check je lidmaatschappen, kijk wat nog zinvol is om aan te houden en sluit je aan bij de echte brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals.
Wij ontvangen alle disciplines: verzorging, verpleging, begeleiding, verloskundigen, alternatieve zorg en complementaire zorgdiensten. Jouw belang is onze zorg!

De COMMUNITY is een stap verder: je wordt deel van het netwerk! Daarvoor sta je ook ingeschreven bij de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie. We delen kennis en actuele ontwikkelingen met elkaar en zoeken naar krachtige oplossingen. Bovendien is de community van groot belang voor een sterke en deskundige lobby en belangenbehartiging. tarief: slechts € 59,95 per jaar!

De COÖPERATIE is de ondernemersvereniging waarin een paar honderd zelfstandige zorgverleners samen bouwen aan deskundigheid en faciliteiten. Een van onze recente successen is "gecontracteerde zorg in natura." Wat je samen doet is niet alleen voordeliger, het verhoogt jouw kwaliteit als zorgverlener en ondernemer.

Tel uit je winst!

Als je denkt in kosten dan beperk je jezelf. Als je denkt in opbrengsten dan worden wij er allen beter van!

Zorgen wij ook voor werk en cliënten?

Ja en Neen.... Neen, wij zijn geen zorginstelling en hebben geen cliënten. Maar ja: want wij versterken jouw ondernemerschap:
- wij hebben contracten gesloten met zorgverzekeraars, op zodanig wijze dat jouw ondernemerschap gewaarborgd is: jij bent namelijk zelf de zorgaanbieder!
- lobby bij gemeenten (WMO), overheid, zorgverzekeraars (ZVW/WLZ) voor betere contracten
- versterking van jouw ondernemerschap
- betere samenwerking met intermediairs

TIP: VERGELIJK JE LIDMAATSCHAPPEN

Veel ZZP'ers melden ons: "maar wij zijn al lid van...."
Ons advies: vergelijk je lidmaatschappen, niet alleen qua prijs maar ook wat je er voor krijgt. Wees kritisch en zorg dat je maximaal geïnformeerd bent. Laat ook jouw stem meetellen in de wereld van de zorgmarkt!