De Zorgprofessional
voor elkaar

Zorginkoop 2018: houd je vast!

Wist jij dat zorgverzekeraars langzaam het net sluiten rondom elke vorm van ZZP-zorgverlening? Wist jij dat je in 2018 waarschijnlijk geen ongecontracteerde zorg meer uitbetaald krijgt? Lees het laatste nieuwsartikel hierover>

De Nieuwe ZZP-zorgverlener volgens de WKKGZ

De doelstelling van onze branchevereniging voor zorgprofessionals is een professionele standaard te ontwikkelen en die ook te faciliteren. Na de transitie van de zorgwetten is nu de zorgprofessional zelf het onderwerp van verbetering.

Wettelijk verplicht en bij ons goed geregeld:
> Voordelige Klachtenregeling nieuwe stijl (door VWS erkend!)
> MIC (incident) – meldingen

Daarnaast van groot belang voor onze sector:
> actieve lobby en belangenbehartiging
> up-to-date informatie voor jouw bedrijfsvoering
Maar er is meer wat de WKKGZ voorschrijft.

Meld je aan voor de nieuwsbrief en sluit je aan bij je collega’s zodat wij een krachtige organisatie worden van zelfstandige zorgprofessionals! Zonder jouw deelname blijven wij achter de feiten aanlopen. Get organised!

Verbeter je ondernemerschap!

Zelfstandige zorgprofessionals staan bekend om hun passie voor goede zorg met de hoogste cliënt tevredenheid! Maar als ondernemer hebben ze het vaak moeilijk en krijgen ze weinig grip op wet- en regelgeving of andere knelpunten in de sector. Daarom ontwikkelde De Zorgprofessional een maatwerk Opleiding Zorg-Ondernemerschap.
Lees meer>

 

Ben jij bekwaam?

Natuurlijk denk je dat, maar...
Als zelfstandig ondernemer in de zorg is er meer nodig dan je beroepskwaliteit. De wet WKKGZ, de wet DBA en het aanstaande nieuwe keurmerk HKZ-ZZP-zorg is heel andere kost!

Onze Opleiding Ondernemerschap is helder, coachend, praktisch en: uiterst noodzakelijk voor bekwaam zelfstandig zorg-ondernemerschap. Kom naar de introductiedag op 20 september en lees meer>

Lid worden is belangrijk!

De Zorgprofessional is de Bracheorganisatie van professionals in de zorg die samen werken aan een volledig, kwalitatief, verantwoord en deskundig ondernemerschap. Dit is collectief ondernemerschap met veel voordelen. Wij kennen een basislidmaatschap en een full-servicelidmaatschap. Aan jou de keus!

Onze High Five:

  • Beroepskwaliteit: aantoonbaar de beste kwalificaties in de zorg 
  • Informatievoorziening:nieuwe wet- en regelgeving snel op orde?
  • Belangenbehartiging: wie komt er anders op voor jouw belang?
  • Services: alle documenten en dossiers die wij samen nodig hebben.
  • Ondernemerschap: hoe versterk je dat? 

Alles op orde....?

Wij kennen twee soorten lidmaatschap:

De COMMUNITY is het basis-lidmaatschap met de wettelijk verplichte Klachtenregeling en MIC-meldingen. Bovendien is de community van groot belang voor een sterke en deskundige lobby en belangenbehartiging.

De COÖPERATIE is de ondernemersvereniging waarin een paar honderd zelfstandige zorgverleners samen bouwen aan deskundigheid en faciliteiten. Wat je samen doet is niet alleen voordeliger, het verhoogt onze kwaliteit als zorgverlener en ondernemer.

Tel uit je winst!

Als je denkt in kosten dan beperk je jezelf. Als je denkt in opbrengsten dan worden wij er allen beter van!

Zorgen wij ook voor werk en cliënten?

Ja en Neen.... Neen, wij zijn geen zorginstelling en hebben geen cliënten. Maar ja: want wij versterken jouw ondernemerschap:
- hulp bij het vormen van een collectief voor contractering
- lobby bij gemeenten (WMO), overheid, zorgverzekeraars (ZVW/WLZ) voor betere contracten
- versterking van jouw ondernemerschap
- betere samenwerking met intermediairs

TIP: VERGELIJK JE LIDMAATSCHAPPEN

Veel ZZP'ers melden ons: "maar wij zijn al lid van...."
Ons advies: vergelijk je lidmaatschappen, niet alleen qua prijs maar ook wat je er voor krijgt. Wees kritisch en zorg dat je maximaal geïnformeerd bent. Laat ook jouw stem meetellen in de wereld van de zorgmarkt!